Test vkládání formulářů

Formuláře

Objednávka placené inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF
Žádost o vydání závazného stanoviska DOC / PDF
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Města Vimperk DOC / PDF
Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého Městem Vimperk DOC / PDF
Objednávka placené inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (2015) DOC / PDF

Tombola

Herní plán Tombola RTF / PDF
Vyúčtování tomboly DOC / PDF
Žádost o povolení tomboly DOC / PDF
Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného DOC / PDF

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku