Tiskopisy Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk

Památková péče

Žádost o vydání závazného stanoviska DOC / PDF
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností DOC / PDF

Vstupné

Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného DOC / PDF
Dodatečné hlášení k přiznání k místnímu poplatku ze vstupného DOC / PDF

Žádost o finanční příspěvek

Žádost o přidělení dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019 DOC / PDF

Aktuality

31.12.2018

Anketa - Vánoční trhy

Ve spolupráci s vedením města Vimperk probíráme možnosti týkající se změny konceptu vánočních trhů ve Vimperku. Diskutujeme případnou změnu termínu, rozložení do více dní, program či pořízení nového inventáře.

archív

Akce ve Vimperku