Datum stránky: 27.9.2012

Tisková zpráva k akci „Představení systému nakládání s odpady aneb odpadkovým košem to nekončí"

Ve dnech 21. - 22. září 2012 proběhla ve Vimperku akce „Představení systému nakládání s odpady aneb odpadkovým košem to nekončí". Cílem akce bylo při příležitosti vítězství města Vimperk v celostátní soutěži „O křišťálovou popelnici" představit veřejnosti a místním školám odpadové hospodářství města Vimperk. Školáci i občané měli možnost seznámit se s technikou na svoz odpadů, případně i další techniku, kterou používají Městské služby k údržbě města. Pracovníci odboru životního prostředí a Městských služeb provedli návštěvníky po Skládce komunálního odpadu v Pravětíně, ukázali jim, jak se zpracovává bioodpad na kompostárně. Při návštěvě sběrného dvora si mohli návštěvníci prohlédnou Křišťálovou popelnici a zároveň se dozvědět, jaké odpady mohou do sběrného dvora odnášet.
Za odměnu bylo pro občany připraveno pohoštění a drobné dárky. Přesto, že počasí příliš nepřálo, můžeme hodnotit akci jako úspěšnou a užitečnou. Příští rok bychom rádi občanům ukázali dotřiďovaní linku, která se v současnosti buduje.

 

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP, MěÚ Vimperk

 

odpadový den1

odpadový den2

odpadový den3

 

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku