Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolíVimpersko přitahuje především svou přírodní krásou, ale spatřit v něm lze i mnoho zajímavého, co vytvořily v uplynulých staletích lidské ruce. Vzácně se tu spojují pozoruhodnosti přírodní i historické a každý, kdo sem přijede, nalezne něco, co jej zaujme a co mu bude stát za výlet.

Z šera dávnověku se tu dochovala dvě velká pravěká hradiště na vysokých kopcích, která svá zřejmě nejvýznamnější období spojila s Kelty. Rozlehlý Věnec u Lčovic na sever od Vimperka vyniká několikanásobným ohrazením kolem skalnaté akropole a tajemný Obří Hrad u Popelné v romantické poloze nad říčkou Losenicí leží v extrémně vysoké poloze kolem 1000 metrů nad mořem.

Ze středověkých hradů v kraji pod Boubínem můžeme jmenovat kromě vimperského strážní hrad Kunžvart, který střežil Zlatou stezku u hraničního přechodu u Strážného, dále hrad Hus nad ohybem říčky Blanice u Volar, který vznikl jako správní centrum východní části držav vimperských pánů z Janovic, i mohutný hrad Kašperk u Kašperských Hor, založený Karlem IV. v polovině 14. století k ochraně kašperskohorské větve Zlaté stezky i zlatých dolů a zbytky strážního hrádku na vrcholku Stožce.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

V šumavském předhůří na sever od Vimperka se nachází i několik zámků. Všechny jsou malé, většina z nich v soukromém držení a žádný z nich není přístupný veřejnosti. Přesto se barokní zámeček Skalice v Bohumilicích (majitelkou zdařile opravovaný do původní podoby), zámek Lčovice s řadami arkád a půvabnými stavbičkami v zámeckém parku (jedním z jeho majitelů byl i stavitel Národního divadla v Praze Josef Zítek, pohřbený v nedalekých Malenicích), nenápadný Přečín u Vacova nebo klasicistní zámeček ve Čkyni (dnes sídlo obecního úřadu) mohou stát cílem zajímavého výletu. Totéž platí ještě v umocněné míře o Dobrši, starobylé obci v dominantní poloze na okraji oblasti, na severovýchod od Vacova. Překvapený poutník tu může obdivovat renesanční tvrz, barokní zámek a dva kostely, z nichž ten starobylejší s ještě románskými prvky nese vzácné zvony ze 16. století.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolíZvláštností této oblasti jsou lidové stavby tzv. "selského baroka". Jedná se o díla nadaného zedníka Jakuba Bursy z 19. století, rozesetá po malebných vesničkách širokého okolí (Libotyně, Dvory, Předslavice, Bušanovice, Zálezly, Kovanín, Šumavské Hoštice atd.).

Z církevních památek mimo Vimperk jsou pozoruhodné kostely sv. Vojtěcha ve Lštění (poutní místo v krásné poloze v krajině), raně gotický sv. Máří Magdalény ve Čkyni, Nejsvětější Trojice v Bohumilicích, sv. Mikuláše ve Vacově, sv. Štěpána na Kvildě a kostel Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici. Židovská synagoga ve Čkyni je jednou z posledních dochovaných venkovských synagog v Čechách a spolu s židovským hřbitovem připomíná Židy jako významnou národnostní a kulturní komunitu v českých dějinách.

Mezi technické památky Vimperska lze řadit velký čtyřobloukový železniční most z posledních let 19. století u Kláštěrce na trati Vimperk – Volary (uveden do provozu v roce 1900), obecní pec na pečení chleba z roku 1837 v Lenoře nebo plavební kanály Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský z přelomu 18. a 19. století. Oba postavil schwarzenberský inženýr Josef Rosenauer a první sloužil k plavení dřeva z lesů pod Třístoličníkem a druhý z lesů kolem Modravy.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Z proslulých krásných a dalekých výhledů lze na Vimpersku doporučit nově opravenou Klostermannovu rozhlednu na Javorníku, nejvýše položenou osadu na české straně Šumavy Bučinu, z níž můžete při příznivé viditelnosti spatřit i Alpy, další alpskou vyhlídku na Švajglových Ladách, Mářský vrch u Vimperka s výhledem na Vacovsko a Stašsko, vyhlídkovou věž u Churáňova nebo náhorní planinu u Zhůří s krásným pohledem na celou centrální Šumavu od Trojmezné po Velký Ostrý.

Nepřeberné je i bohatství přírodních památek a zajímavostí, které můžete spatřit při svých toulkách Vimperskem. V prvé řadě je nutno zmínit národní přírodní rezervaci Boubínský prales, památku mimořádné přírodní a kulturní hodnoty, která patří právem mezi nejvíce navštěvovaná místa na Šumavě. V masivu Boubína a Pažení se nacházejí i přírodní rezervace Milešický prales, Zátoňská hora a Jilmová skála.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Dále stojí za pozornost divoce romantické údolí řeky Blanice s cennými rostlinnými i zvířecími společenstvy, také prameny Vltavy pod Černou horou, Chalupská slať u Borových Lad s největším rašelinným jezírkem v ČR, stará Husova lípa v Chlístově, několik set let stará Sudslavická lípa, kaňonovité údolí Boubínského potoka nebo v širším okolí pak pohádkové údolí Roklanského potoka u Modravy které nás přivede na vrch Poledník s rozhlednou.

Z pamětihodností u našich bavorských sousedů za hraničním přechodem Strážný můžeme doporučit např. návštěvu hradu Wolfstein ve Freyungu, který také střežil Zlatou stezku, v němž je dnes vedle úřadů i lovecké a rybářské muzeum.

Další informace:

Aktuality

19.1.2018

ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ

Bylo téma čtvrté přednášky 9. ročníku Vimperské akademie seniorů, která se uskutečnila ve čtvrtek 18. ledna.

15.1.2018

Bázumský pohár 2018

Závod je určen pouze pro neregistrované lyžaře, pro žáky základních škol na území mikroregionu. Závod má za cíl pomoci rozvoji alpského lyžování v malých SKI areálech Šumavy s tím, že každý lyžař si tímto způsobem může vyzkoušet jízdu v závodní trati.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město