Datum stránky: 31.8.2017

Ukončení II. etapy celkové obnovy kaple v Křesánově

Dne 25.08.2017 došlo k předání a převzetí dokončené II. etapy celkové obnovy kaple v Křesánově. kterou pro město Vimperk realizačně zajišťovala  stavební firma TVInvest, s.r.o., Vlachovo Březí. Na kapli byla v rámci II. etapy její obnovy provedena výměna střešní krytiny vč. bednění střechy a souvisejících klempířských prvků, opravena konstrukce krovu, zvonička a fasáda nadstřešních zděných konstrukcí. Stavební akce představovala práce a dodávky za 507.777,-Kč vč. DPH a byla podpořena dotací Jihočeského kraje z programu Kulturní dědictví – Obnova drobné sakrální architektury ve výši 50.000,-Kč.

Výsledek této etapy celkové obnovy kaple je pozitivním příkladem snahy města i dotační politiky Jihočeského kraje  o zajištění dobrého stavebně technického stavu drobných sakrálních staveb na území regionu.

 

Alena Szabová
odbor investic a údržby

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku