Umění přilákalo sedmdesát dříve narozených „žáků“

Celkem 70 účastníků ve věkové kategorii 55plus z Vimperku a okolí začalo v těchto dnech navštěvovat Základní uměleckou školu ve Vimperku v rámci Akademie umění a kultury, vzdělávání III. věku. Na projektu škola spolupracuje s Jihočeským krajem.  Příští dva roky tak mají dříve narození „žáci“ příležitost vzdělávat se v několika uměleckých oborech

„Největší zájem byl o výtvarný obor, přijali jsme 28 uchazečů a dalších 14 navštěvuje v rámci tohoto oboru základy fotografování,“ říká ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ. Ke hře na hudební nástroj či na hodiny zpěvu se přihlásilo 34 lidí. Žádaná je kytara a také klavír, ale vyučují se i klávesy, akordeon, bicí, housle, banjo a flétna, či lesní roh. Poslední jmenovaný nástroj si například vybrali dva myslivci, kteří při honech dosud troubili na polnice. Nové žáky zralého věku má ZUŠ Vimperk i v tanečním oboru a v oboru literárně-dramatickém. Mnozí si úzký kontakt s uměním dopřávají poprvé v životě, jiní chtějí „oprášit“ zapomenuté dovednosti. 

Do projektu je v celém Jihočeském kraji zapojeno pět základních uměleckých škol a všude slaví mimořádný úspěch. Ve Vimperku se věk účastníků nejčastěji pohybuje mezi 60 a 70 lety. Nejstarší „žačka“ již oslavila osmdesátiny. Výuku lektorsky zajišťuje 13 pedagogů místní ZUŠ.

Sedmdesátiletá Jaroslava Hojdarová se zapsala do výtvarného oboru. Kurzy navštěvuje společně s kamarádkou a již při první lekci byly obě překvapené, jak dobře jim šla práce s keramickou hmotou, kterou dosud nikdy nezkoušely. „Věci, které tady vyrobíme, určitě využiji i jako dárek nebo dekoraci,“dodává paní Hojdarová, která kromě toho oceňuje, že se dostane mezi lidi do příjemné společnosti. Podle lektorky Jiřiny Fleischmannové si účastnice kurzu budou moci vedle keramiky vyzkoušet i další výtvarné techniky včetně dekorací.

Sedmasedmdesátiletý  Jiří Vedral  se bude po dva příští roky zdokonalovat ve hře na klavír pod lektorským vedením  Jana Tláskala. Noty i klaviaturu se v hudební škole učil poznávat už jako malý kluk před sedmdesáti roky.„Chtěl bych se ještě zlepšit ve hře, v přednesu,“ říká dnes.

Ať už si pro zlepšení dovedností, potěšení, či novou zkušenost zvolili jakýkoliv umělecký obor, jsou účastníci akademie důkazem toho, že i v pozdějším věku se aktivnímu člověku mohou otevírat nové obzory a že o takové lidi není ve Vimperku nouze.

Více fotografií na facebookovém profilu města

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku