Datum stránky: 24.9.2013

Upozornění na změnu zákona o finančním arbitrovi

Zrušení informační povinnosti podnikatelů (vykonávající nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru) vůči finančnímu arbitrovi

Dne 01.11.2013 nabývá účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti, rovněž i zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů - mimo jiné dochází ke zrušení ustanovení § 19 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož podnikatel provozující vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru" (jako instituce ve smyslu § 3 téhož zákona) byl doposud povinen písemně sdělit finančnímu arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož je oprávněn vykonávat svou činnost, svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání a určenou kontaktní osobu pro styk s finančním arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby, a dále též bez zbytečného odkladu veškeré změny ve sdělených údajích.

Od 01.11.2013 tak již uvedená informační povinnost pro podnikatele provozující tuto živnost (a pro další instituce) neplatí.

  

Mgr. Vladimír Chum  

vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Aktuality

15.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Kde (ne)nakupovat léčivé přípravky

Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie. Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů.

11.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Nenechejte se zbytečně vystrašit

To, že prodejce může být ze strany dozorových orgánů, např. ze strany České obchodní inspekce popotahován v případě, že spotřebiteli lže o vlastnostech výrobku nebo v případě, že nesplní nějakou zákonem danou povinnost (např. nevyřídí reklamaci do 30 dnů), již téměř každý spotřebitel ví.

archív

Akce ve Vimperku