Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2018 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích ... [PDF 473 kB]20.04.201805.05.2018
Záměr č. 23-25/14/2018 [PDF 587 kB]20.04.201807.05.2018
Ozn. pokračování řízení o určení právního vztahu - ÚK na p.p.č.1672/8 a st.175/3 k.ú. Stachy [PDF 330 kB]19.04.201807.05.2018
Návrh - Závěrečný účet města 2017 [PDF 4.13 MB]19.04.201815.05.2018
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023 [PDF 46 kB]19.04.201815.05.2018
Ozn. o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu - VÚK za zdravotním střediskem Vimperk - Čj.: MUVPK-OD 13641/18-NOV [PDF 1.21 MB]19.04.201807.05.2018
Úřad pro zastupování státu - Oznámení o výběrovém řízení čís. CPT/03/2018“ Čj.: UZSVM/C/8041/2018-HPRR [PDF 432 kB]18.04.201814.05.2018
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STACHY [HTML 3 kB]18.04.201825.05.2018
Usnesení o zrušení dražební vyhlášky - Č. j. 121 EX 3628/14-176 [PDF 93 kB]17.04.201817.05.2018
Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka – odbor sociálních věcí a zdravotnictví – odborný sociální pracovník úseku sociální práce [PDF 210 kB]16.04.201830.04.2018
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Novostavba ovčí farmy - agroturistika, II. etapa - Čj.: MUVPK-VÚP 12992/18-KLI [PDF 133 kB]13.04.201824.04.2018
Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa LČR - Čj.: MUVPK-ŽP 12239/18-SIP [PDF 330 kB]13.04.201827.04.2018
Sdělení pro žadatele o byt - Karla Weise 398, Vimperk - byt č. 23 [PDF 158 kB]13.04.201830.04.2018
Sdělení pro žadatele o byt - Mírová 428, Vimperk - byt č. 9 [PDF 157 kB]13.04.201830.04.2018
Sdělení pro žadatele o byt - Karla Weise 397, Vimperk - byt č. 5 [PDF 158 kB]13.04.201830.04.2018
Plnění rozpočtu k 31.3.2018 [PDF 25 kB]12.04.201830.05.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu - Vimperk, v místě železničního přejezdu P1002 [PDF 2.71 MB]11.04.201826.04.2018
Stanovení PÚP - úplná uzavírka části MK ul. Mírová ve Vimperku - Čj.: MUVPK-OD 12566/18-NOV [PDF 6.12 MB]11.04.201827.04.2018
Plakát rozšíření systému separace odpadů [PDF 262 kB]11.04.201811.07.2018
Záměr č. 22/13/2018 [PDF 342 kB]09.04.201830.04.2018
Stanovení PÚP - částečná uzavírka silnice II/145 v úseku mostu ev.č.145-019 - Čj.: MUVPK-OD 11748/18-NOV [PDF 1.55 MB]05.04.201823.04.2018
Město Vimperk oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice [PDF 374 kB]29.03.201830.04.2018
Město Vimperk oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvkové organizace [PDF 374 kB]29.03.201830.04.2018
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁLEZLY" [HTML 1 kB]28.03.201804.05.2018
Záměr č. 17/11/2018 [PDF 1.07 MB]23.03.201823.04.2018
ZTRÁTY A NÁLEZY 2018 [PDF 57 kB]22.03.201830.04.2018
Dražební vyhláška -Čj: 067 EX 12850/17-79 [PDF 135 kB]16.03.201826.04.2018
Oznámení o prodeji majetku státu [PDF 438 kB]13.03.201830.05.2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba - č.j.: 106 EX 536/05-690 [PDF 176 kB]09.03.201824.04.2018
Dražební vyhláška - elektronická dražba - č.j.: 121 EX 3628/14-153 [PDF 134 kB]09.03.201817.05.2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci [PDF 62 kB]07.03.201807.09.2018
Zveřejnění návrhu koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje [PDF 203 kB]16.02.201805.06.2018
Zvěřejnění oznámení o zamýšleném převodu - k.ú.Hrabice, k.ú. Nová Pec [PDF 51 kB]25.01.201825.04.2018

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk