Úřední deska městského úřadu Vimperk

Dokument zveřejnění sejmutí
Dražební vyhláška - č. C/D1/2018 [PDF 1.61 MB]20.02.201820.03.2018
Oznámení o vydání územního plánu Nové Hutě formou opatření obecné povahy [PDF 180 kB]20.02.201806.03.2018
Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek [HTM 48 kB]19.02.201814.03.2018
Zveřejnění návrhu koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje [PDF 203 kB]16.02.201805.06.2018
Záměr 10/6/2018 [PDF 317 kB]16.02.201805.03.2018
Výroční zpráva o činnosti povinného subjektu města Vimperk v oblasti poskytování informací za období roku 2017 [PDF 47 kB]13.02.201813.03.2018
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 22.2.2018 od 10:00 hodin. [PDF 163 kB]13.02.201822.02.2018
Záměr č. 9/5/2018 [PDF 356 kB]09.02.201826.02.2018
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů - Čj.: MUVPK-ŽP 4246/18-SIP [PDF 478 kB]09.02.201826.02.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - Čj.: UZSVM/C/1992/2018-HPRR [PDF 380 kB]07.02.201827.02.2018
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2018 [PDF 289 kB]01.02.201802.03.2018
DOTAČNÍ PROGRAM - PROGRAM REGENERACE MPZ VIMPERK 2018 [HTM 458 B]31.01.201820.02.2018
Dražební vyhláška - Čj.: EX 81033/12-160 [PDF 191 kB]30.01.201821.03.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - Čj.: UZSVM/C/1199/2018-HPRR [PDF 2.15 MB]26.01.201826.02.2018
Zvěřejnění oznámení o zamýšleném převodu - k.ú.Hrabice, k.ú. Nová Pec [PDF 51 kB]25.01.201825.04.2018
Oznámení o zahájení dotačního programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP - 2018 [PDF 283 kB]25.01.201825.02.2018
Plnění rozpočtu k 31.12.2017 [PDF 25 kB]23.01.201820.02.2018
Dražební vyhláška-usnesení-elektronicky - EX2697/08-25 [PDF 208 kB]19.01.201820.02.2018
Policie ČR - Vyhlášení popisu věci [PDF 5.6 MB]27.09.201727.03.2018
Nedostatečně identifikovatelní vlastníci [PDF 59 kB]21.09.201721.03.2018
Územní studie na "veřejné prostranství Vimperk - ulice 1. máje a Pivovarská" [PDF 471 kB]21.06.201731.03.2018

Archiv úřední desky městského úřadu Vimperk