Uzavřené smlouvy 2014

Název akce Smlouva uzavřena
"Úpravy zahrad u MŠ Klostermanova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu - dodávka herních prvků" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.01.2014
"Oprava veřejného osvětlení Sudslavice" - objednávka [PDF 268 kB] 07.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 109 kB] 13.02.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo [PDF 24.96 MB] 19.02.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 67 kB] 21.02.2014
"Výměna oken a vstupních dveří v plášti budovy ZŠ TGM Vimperk č.p. 167 - dokončení" - smlouva o dílo [PDF 185 kB] 25.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 67 kB] 25.02.2014
"Areál Vodních sportů Vimperk - autorský dozor" - objednávka [PDF 272 kB] 27.02.2014
"Vimperk, ÚV Brloh - úpravy technologické linky - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 46 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 371 kB] 17.03.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa - občasný autorský dozor" - smlouva o dílo [PDF 80 kB] 20.03.2014
"Výškovice - rekonstrukce veřejného osvětlení" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 25.03.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk" - příkazní smlouva [PDF 86 kB] 02.04.2014
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 81 kB] 02.04.2014
"Vimperk, ZTV Hrabice - technická infrastruktura - PDpPS - veřejné osvětlení, kanalizace splašková, vodovodní řady, kanalizace dešťová, plynovod - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 97 kB] 09.04.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo [PDF 207 kB] 14.04.2014
"Zateplení šaten zimního stadionu ve Vimperku" - příkazní smlouva [PDF 85 kB] 15.04.2014
"Překládka kabelů O2" - smlouva o dílo [PDF 114 kB] 18.04.2014
"Oprava oken v kapli 14. sv. pomocníků" - objednávka [PDF 187 kB] 22.04.2014
"Projekt změny užití svislého dopravního značení na místních komunikacích Boženy Němcové a Jiráskova ve Vimperku" - objednávka [PDF 266 kB] 23.04.2014
"Vimperk - výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní - zajištění dokumentace pro provedení stavby" - smlouva o dílo [PDF 94 kB] 28.04.2014
"Oprava elektroinstalace v družinach ZŠ TGM" - objednávka [PDF 189 kB] 13.05.2014
"Revitalizace areálu hřbitova ve Vimperku - I. etapa" - smlouva o dílo [PDF 168 kB] 21.05.2014
"Obnova drobných kamenných památek Vimperska" - smlouva o dílo [PDF 677 kB] 03.06.2014
"Zpevněná plocha autobusové zastávky Vimperk, sídliště" - objednávka [PDF 187 kB] 17.06.2014
"Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště: dodávka a montáž čekárny" - objednávka [PDF 196 kB] 17.06.2014
"Opravy omítkových vrstev na objektu kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích" - objednávka [PDF 188 kB] 26.06.2014
"Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 167 kB] 19.06.2014
"Vimperk ulice Pasovská - Zlatý most - posílení konstrukce" - smlouva o dílo [PDF 151 kB] 30.06.2014
"Vimperk, ulice Pivovarská - kanalizace u GaSOŠE Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 146 kB] 02.07.2014
"Vimperk - oprava komunikací a chodníků" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 04.07.2014
"Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP - projektové práce - zajištění "projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 67 kB] 07.07.2014
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo [PDF 169 kB] 18.07.2014
"Úprava hromosvodu - ZŠ TGM Vimperk, Pražská 167, Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 25.07.2014
"Oprava silničních obrubníků okolo ROHDE & SCHWARZ - Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 148 kB] 28.07.2014
"Úprava zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu" - výzva k provedení díla [PDF 275 kB] 01.08.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 407 kB] 12.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 105 kB] 26.08.2014
"Vimperk, ulice Pod Homolkou - rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa; Rekonstrukce ulice Hraničářská a Pod Homolkou III. etapa" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 122 kB] 12.09.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 820 kB] 30.09.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 199 - úprava stávající a dodávka nové výměníkové stanice včetně teplovodní přípojky" - smlouva o dílo [PDF 138 kB] 03.10.2014
"Areál vodních sportů" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 1.95 MB] 14.10.2014
"Vimperk, ulice 1. Máje - odstranění stavby p.č. 579 a část stavby p.č. 577 k.ú. Vimperk - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 172 kB] 25.11.2014
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 – projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 193 kB] 25.11.2014
"Vimperk, Hrabice - rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo [PDF 91 kB] 15.12.2014

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku