Uzavřené smlouvy 2015

Název akce Smlouva uzavřena
"Zpracování Územního plánu" - Smlouva o dílo [PDF 7.21 MB] 09.01.2015
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 115 kB] 12.01.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 7 MB] 13.01.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 405 kB] 13.01.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk - technický dozor investora" - smlouva o dílo [PDF 5.09 MB] 13.01.2015
"Vimperk, ulice Nad Stadionem - rekonstrukce komunikace u č.p. 355, 356, 357, 360 - projektové práce - zajištění projektové dokumentace" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 45 kB] 16.01.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 165 kB] 20.01.2015
"Vimperk, Pravětín - obnova vodovodu" - smlouva o dílo [PDF 332 kB] 16.02.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi" - smlouva o dílo [PDF 209 kB] 19.02.2015
"Prodloužení STL plynovodu Náměstí Svobody Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 150 kB] 26.02.2015
"Obnova fasády městské zvonice ve Vimperku" - smlouva o dílo [PDF 186 kB] 23.03.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk - opce" - smlouva o dílo [PDF 7.28 MB] 30.03.2015
"Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 68 kB] 20.04.2015
"Obnova kaple v Křesánově – I. etapa – Odvodnění" - smlouva o dílo [PDF 189 kB] 14.05.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 1" - smlouva o dílo [PDF 1.14 MB] 18.05.2015
"Úprava elektroinstalace v přízemí městské zvonice" - objednávka [PDF 86 kB] 18.05.2015
"Plynofikace stávajícího objektu náměstí Svobody č.p. 8 Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 451 kB] 27.05.2015
"Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 55 kB] 29.05.2015
"Stavebně historický průzkum tří bašt městského opevnění" - objednávka [PDF 71 kB] 01.06.2015
"Elektroinstalace – HZ Výškovice" - objednávka [PDF 86 kB] 03.06.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 88 kB] 04.06.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 79 kB] 18.06.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 1" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 215 kB] 22.06.2015
"Vimperk, zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, osvětlení přechodů pro chodce ulice Nad Stadionem" - smlouva o dílo [PDF 156 kB] 01.07.2015
"Úpravy spočívající v zateplení poloviny čelní SV a SZ stěny budovy postavené na p.č. 266 v k.ú. Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 153 kB] 10.07.2015
"Obnova části městského opevnění na p.č. 446/1 a 441 v k.ú. Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 187 kB] 10.07.2015
"Osvětlení ciferníků hodin na městské zvonici" - objednávka [PDF 85 kB] 14.07.2015
"Vimperk, ulice Mírová č.p. 431 a 434 – výměna oken" - smlouva o dílo [PDF 636 kB] 15.07.2015
"Vimperk, Nad Stadionem-přeložení kab. NN" - smlouva o dílo [PDF 2.55 MB] 17.07.2015
Smlouva o finančním leasingu č. 909261 [PDF 872 kB] 17.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk – část díla opce" - smlouva o dílo, dodatek č. 1 [PDF 80 kB] 20.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 79 kB] 20.07.2015
"Zateplení šaten zimního stadionu Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 89 kB] 20.07.2015
"Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2015" - smlouva o dílo [PDF 157 kB] 20.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 1/2015" [PDF 754 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 5/2015" [PDF 744 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 7/2015" [PDF 817 kB] 23.07.2015
"Strategický plán města Vimperk na období 2015 -2020" - Smlouva o poskytování služeb [PDF 957 kB] 23.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 4/2015" [PDF 727 kB] 28.07.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 3 [PDF 53 kB] 28.07.2015
"Smlouva o poskytnutí dotace č. SK 2/2015" [PDF 740 kB] 31.07.2015
"Dofinancování projektu Oblastní charity Vimperk - Služba pro rodiny s dětmi v roce 2015" - dotační smlouva [PDF 1.05 MB] 03.08.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část 2" - smlouva o dílo [PDF 5.75 MB] 03.08.2015
"Obnova střechy kostela Navštívení P.M. ve Vimperku – Římskokatolická farnost Vimperk" - dotační smlouva [PDF 2.09 MB] 05.08.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk BOZP - část díla opce" - smlouva o dílo [PDF 2.28 MB] 20.08.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk TDI - část díla opce" - smlouva o dílo [PDF 4.66 MB] 20.08.2015
"Odstranění stavby - Vimperk, ul. 1.Máje- p.č.579/1 a 579/2 a část stavby p.č.577" - smlouva o dílo [PDF 157 kB] 28.08.2015
"Vimperk, ulice Nad Stadionem č.p. 484 – výměna oken" - smlouva o dílo [PDF 253 kB] 07.09.2015
"Kompletní dendrologické ošetření dřevin" - smlouva o dílo [PDF 2.97 MB] 08.09.2015
"Vimperk – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému" - smlouva o dílo [PDF 171 kB] 14.09.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk" - smlouva o dílo, dodatek č. 4 [PDF 79 kB] 16.09.2015
"Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Vimperk - část V" - smlouva o dílo [PDF 4.78 MB] 25.09.2015
"Zajištění projektové dokumentace na akci Vimperk, regenerace panelového sídliště-zpracování PD dle NV č.494/2000 Sb." - smlouva o dílo [PDF 88 kB] 25.09.2015
"Dodávka sněžné rolby" - kupní smlouva [PDF 90 kB] 24.09.2015
"Zateplení ZŠ Vimperk – opce" - smlouva o dílo, dodatek č. 2 [PDF 1.11 MB] 30.09.2015
"Zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci - Podzemní kontejnery Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 76 kB] 02.10.2015
"Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk" - smlouva o dílo [PDF 2.84 MB] 07.10.2015
"Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk" - kupní smlouva [PDF 6.09 MB] 13.10.2015
"Zajištění projektové dokumentace na akci Rozšíření sportovně rekreačního areálu Vodník - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 85 kB] 14.10.2015
"Vimperk, ulice Pivovarská – chodník" - smlouva o dílo [PDF 143 kB] 20.10.2015
"Město Vimperk – zajištění propagace a vztahů s veřejností (Public relations)" - smlouva o spolupráci [PDF 1.46 MB] 02.11.2015
"Vimperk – veřejné osvětlení v ulici K. Světlé - projektové práce" - smlouva o dílo [PDF 93 kB] 12.11.2015
"Dispoziční a objemová studie dostavby Areálu vodních sportů Vimperk 2. až 4. etapa" - smlouva o dílo [PDF 6.43 MB] 23.11.2015
"Kaple 14 svatých pomocníků - Odstranění poruch povrchů z hlediska vlhkosti" - smlouva o dílo [PDF 10.42 MB] 04.12.2015
"Kostel sv. Bartoloměje - Odstranění poruch způsobených vlhkostí" - smlouva o dílo [PDF 8.93 MB] 04.12.2015
"Oprava fasády a oken na objektu č.p.5 ve Vimperku" - smlouva o dílo [PDF 10.04 MB] 15.12.2015
"Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (městská autobusová doprava ve Vimperku)" [PDF 2.52 MB] 30.12.2015

 

Uzavřené smlouvy 2014

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku