Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

 

Radě města usnesením č. 1112 ze dne 3.12.2012 rozhodla uzavřít provoz  v době vánočních školních prázdnin takto: 

  • MŠ Vimperk, l, máje 180  -      provoz uzavřen od 27.12. 2012  do 2.1.2012.2013 včetně. 
  • MŠ Vimperk, Klostermannova 365  - provoz na obou pracovištích uzavřen od 27.12.2012   do  31.12. 2012 včetně.      

 

Provoz v MŠ 1.máje  bude zahájen ve čtvrtek 3.1.2013.

Provoz v MŠ Klostermannova bude v obou pracovištích zahájen ve středu 2.1.2013.

 

Návrh na uzavření provozu vychází  z průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol.

 

    PhDr. Miloš Beneš

vedoucí odboru školství,

       kultury a CR

 

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku