Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

Rada města Vimperk usnesením č. 1181 ze dne 20.11.2017 rozhodla uzavřít provoz MŠ v době vánočních školních prázdnin takto:

Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace

Provoz na pracovišti 1. máje 180 bude uzavřen od 23.12.2017 do 02.01.2018 včetně.

Provoz v MŠ 1. máje 180 bude zahájen 03.01.2018.


Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice


Provoz na pracovišti Klostermannova bude uzavřen od 23.12.2017 do 02.01.2018 včetně.

Provoz na pracovišti Mírová bude uzavřen od 23.12.2017 do 02.01.2018 včetně.

Provoz v MŠ bude zahájen 03.01.2018.  


Návrh vychází z průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol a také z ekonomických důvodů.


 Mgr. Zdeněk Kuncl

 vedoucí odboru školství,

 kultury a cestovního ruchu


Aktuality

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

archív

Akce ve Vimperku