Datum stránky: 30.11.2018

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

 

Rada města Vimperk usnesením č. 1180 ze dne 26. 11. 2018 vzala na vědomí uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin. K uzavření dochází na základě provedeného průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol a také z ekonomických důvodů.

Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace


Provoz na pracovišti 1. máje 180 bude uzavřen od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 včetně.

Provoz v MŠ 1. máje 180 bude zahájen 03. 01. 2019.

Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice

Provoz na pracovišti Klostermannova bude uzavřen od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 včetně.

Provoz na pracovišti Mírová bude uzavřen od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 včetně.

Provoz v MŠ bude zahájen 03. 01. 2019. 


Eva Markéta Hervertová
referentka odboru školství,
kultury a cestovního ruchu

Aktuality

31.12.2018

Anketa - Vánoční trhy

Ve spolupráci s vedením města Vimperk probíráme možnosti týkající se změny konceptu vánočních trhů ve Vimperku. Diskutujeme případnou změnu termínu, rozložení do více dní, program či pořízení nového inventáře.

6.12.2018

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

Město Vimperk poskytuje každoročně ze svých prostředků dotaci na obnovu kulturních památek či objektů kulturního dědictví a nepamátkových objektů na území Městské památkové zóny Vimperk. Prostředky získané prostřednictvím dotace města Vimperk jsou udělovány na financování nákladů spojených s obnovou objektů na území Městské památkové zóny pro možnost jejich trvalého zachován

30.11.2018

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

Rada města Vimperk usnesením č. 1180 ze dne 26. 11. 2018 vzala na vědomí uzavření provozu MŠ v době vánočních prázdnin. K uzavření dochází na základě provedeného průzkumu mezi rodiči, který provedly ředitelky obou mateřských škol a také z ekonomických důvodů.

archív

Akce ve Vimperku