V arboretu vznikne geopark pro výuku dětí

Více než půl milionu korun chce Městský úřad Vimperk investovat do arboreta (zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin), které leží nedaleko vimperského zámku. Vznikne zde geopark a učebna ve volné přírodě.

„Arboretum historicky patřilo Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek. Jako nepotřebný majetek ho škola, která již ve Vimperku přestala fungovat, pronajímala městu Vimperk za symbolických 1000 korun ročně,“ popisuje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Minulý týden se uskutečnilo jednání na Krajském úřadu Jihočeského kraje, který je zřizovatelem písecké lesnické školy, o možném převodu na město Vimperk.

Podmínky jsou domluvené, zbývá jen, aby záměr schválili krajští zastupitelé.

Jen v roce 2013 investovalo město Vimperk do revitalizace arboreta, které ve Vimperku slouží jako cíl příjemných procházek, 300 tisíc korun. Údržba včetně sečení tu každý rok vyjde na 175 tisíc korun.

Město Vimperk chce arboretum ponechat jako odpočinkovou zónu a přitom zefektivnit jeho účel.

„Chceme zde vytvořit živou sbírku rostlin s dopadem na vzdělávání našich dětí přímo v přírodě. Arboretum by v budoucnu mělo sloužit jako informační edukativní systém, učebna v přírodě, kam by se chodili vzdělávat žáci i studenti středních škol,“ uvádí Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Ve spolupráci s různými neziskovými organizacemi tu chce město rozvíjet aktivity související s podporou rozvoje této oblasti. „Tím podpořit návštěvnost a vzdělanost lidí, kteří sem zavítají. Arboretum je ideálním prostředím pro vybudování geoparku, což je geologická expozice v přírodě se sbírkou minerálů a hornin,“ doplňuje Josef Kotál.

-pp-

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku