V bývalé knihovně by mohla být škola, ve škole zase posilovna a wellness

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo záměr na směnu dvou důležitých nemovitostí ve Vimperku. Případná změna by dobře posloužila všem obyvatelům Vimperka, výborná zpráva je to zejména pro sportovce.

O směnu budov požádal Lubomír Pichler, ředitel Střední školy a Základní školy Vimperk, se sídlem v Nerudově ulici. „Jedná se o směnu budov bývalé městské knihovny v Nádražní ulici za budovu základní školy praktické v ulici 1. máje,“ popisuje Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Budova bývalé knihovny patří městu, budova školy Jihočeskému kraji. Základní škola praktická spadá pod Střední školu a Základní školu Vimperk, její přesunutí blíže k Nerudově ulici by obě instituce propojilo. „Budova bývalé knihovny je navíc bezbariérová a lépe by sloužila účelu provozu základní školy praktické, kde někteří žáci mají pohybové omezení,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového Městského úřadu Vimperk.

Budova v ulici 1. máje by po případné výměně připadla městu. Zajímavý a prospěšný záměr na jeho nové využití má organizace města Vimperk, společnost Městské služby s.r.o. „Mohlo by zde vzniknout zázemí pro sportovní areál, šatny, posilovna, rehabilitační linka, místo pro wellness a regeneraci, ale i obchod či bazar se sportovními potřebami,“ popisuje Jan Král jednatel společnosti Městské služby s.r.o.

Místostarosta Vimperka Jiří Cais dodává, že vše je ještě ve stádiu plánů a konkrétnosti se teprve budou ladit. „V budoucnu každopádně počítáme s jakýmsi uceleným programem, kdy místní i turisté budou v rámci sportování využívat zimní stadion, hřiště, běžeckou dráhu, tenisové kurty, a k tomu místo pro rehabilitaci,“ jmenuje Jiří Cais s tím, že důležité budou v tomto případě dotační tituly.

-PP-

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku