V objektech Základní školy Smetanova ve Vimperku se budou měnit okna a zateplovat

 

 

Na Základní škole Smetanova ve Vimperku začala přípravná fáze k zateplení budov a výměně oken a dveří.

Krajské hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích ještě předtím vydala závazné stanovisko směrem k městu Vimperk, že v obvodových zdech se nevyskytuje azbest. Nebezpečí u staveb z této doby existuje.

Město Vimperk si proto zadalo vypracování dalšího posudku, zda se azbest nevyskytuje v některých pojivých materiálech.

„Nechtěli jsme nic nechat náhodě. A udělali maximum možného, abychom znali pravý stav věci a ohlídali zdraví našich dětí,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Průzkum na výskyt azbestu v objektech základní školy zpracovala firma Faster Bohemia. Z inspekční zprávy s názvem - Zjištění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizika - Obvodového pláště a souvisejících konstrukcí objektů ZŠ Vimperk jasně vyplynulo, že v konstrukčním systému včetně obvodového pláště a jeho prvky neobsahují azbest.

V jednom z pavilonů (pavilon U10, pozn.aut.) ale odborná firma nalezla degradovaný těsnící tmel, použitý jako dotěsnění mezi oknem a meziokenní vložkou. Tento tmel obsahuje azbestová vlákna. Pozitivní byl jeden z deseti vzorků.

V žádném případě ale nedochází k jeho uvolnění. K tomu by mohlo dojít jen neopatrnou manipulací při rekonstrukci.

Rodiče dětí se nemusí obávat o jejich zdraví. Při rekonstrukci, která základní školu čeká od března, bude azbest odstraněný.

 „Okamžitě jsme vyzvali několik společností zabývajících se likvidací nebezpečných odpadů k podání nabídky na stanovení dalšího postupu,“ vysvětluje Jaroslava Martanová.

Firma AQUATEST a.s., Praha zde provedla místní šetření a odebrala vzorky tmelu a měření výskytu azbestu ve vzduchu při manipulaci s tmelem.

„Závěr je jednoznačný. Pokud nedojde k manipulaci s tmelem, azbest je vázaný a neuvolňuje se do okolního prostředí,“ ubezpečuje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Společnost zároveň stanoví detailní technologický postup demontáže, aby nedošlo k manipulaci s tmelem.

Při rekonstrukci se budou měnit okna, kde je degradovaný tmel. Firma stanovila takový technologický postup, který přímo vylučuje přímý kontakt s tmelem. Rám i část stěny se odstraní a zlikviduje. Degradovaný tmel bude jištěný a azbest se nemůže dostat do vzduchu.

Rekonstrukce Základní školy Smetanova začne na konci března. Jako první se začne rekonstruovat tělocvična. Z tohoto důvodu bude tělocvična uzavřená od 30.03.2015.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku