Datum stránky: 18.11.2015

V ORP  Vimperk třídíme nejlépe

Věcné dary v hodnotě 40 tisíc korun si mezi sebou rozdělily tři obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje. V Odpadové soutěži jihočeských ORP 2015 získala celkové vítězství ORP Vimperk druhá byla ORP Strakonice a na třetím místě se umístila ORP Týn nad Vltavou.

O vítězství se přičinili všichni obyvatelé Vimperku a obcí na jeho správním území, kteří poctivě třídili odpad. Body k dobru ještě přidali pracovníci odboru životního prostředí za metodickou pomoc a spolupráci s obcemi.

Soutěž již několik let vyhlašují společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. „ORP jsou hodnoceny podle průměrné výtěžnosti 4 základních komodit (papíru, plastů, skla a nápojového kartonu) přepočtené na 1 obyvatele obcí zapojených do systému EKO-KOM v daném čtvrtletí,“ vysvětluje Marie Hejlková z odboru životního prostředí MÚ Vimperk.

Soutěžilo se od 1.října 2014 do 30. září 2015 a ORP Vimperk patřilo vítězství v každém hodnoceném čtvrtletí. Kromě průměrné výtěžnosti vytříděného odpadu na jednoho obyvatele, která činila v ORP Vimperk 221 kilogramů, se hodnotila i letošní aktivní práce s obcemi na svém správním území. „Tím se rozumí například metodická pomoc v souvislosti s uzákoněním vyhlášky č.  321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů a nabídky smluv o využívání kompostárny ve Vimperku, které jsme pro obce zajišťovali,“ doplňuje Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Vimperk. 

Slavnostní vyhodnocení a předání diplomů a cen se uskutečnilo v polovině listopadu při příležitosti krajské konference o odpadech konané ve Vimperku.

PS: Zda Vimperk a jeho obyvatelé zvítězí v soutěži o nejlépe třídící město Jihočeského kraje, se dozvíme 15.12.2015.

 

Irena Malotová, PR a propagace

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku