Vážení spoluobčané,

nezadržitelně se nám všem blíží doba Vánoc. Děti mají spočítáno, kolik dnů zbývá do Štědrého dne, kdy se rozsvítí stromeček a Ježíšek nadělí něco hezkého. Vánoční atmosféru připomene výzdoba města, v oknech našich domovů se rozsvítí svícny nebo malá světýlka a všichni tak společně budeme očekávat tyto svátky. Někteří s radostí, někteří s mírnou nervozitou, že není vše zařízeno, uděláno, upečeno a nakoupeno s povzdechem, jak to stihnu. Ale pravou kouzelnou atmosféru Vánoc, která nás nebude stát žádné peníze, si můžeme udělat sami tím, že budeme milí a hodní na své bližní, nebudeme se zlobit pro maličkosti a dokážeme odpustit pochybení svým nejbližším a přátelům. Vždyť víra, naděje a láska jsou hodnoty a dary, které si nelze koupit, ale které můžeme mít a rozdávat. Každého zahřejí slova, když uslyší „mám Tě rád a jsem šťasten, že Tě mám".

Vážení spoluobčané, ať Vás víra a naděje v dobré lidi a lepší rok 2013 neopustí, ať lásku, kterou rozdáte kolem sebe, Vás bude hřát u srdce a dostane se Vám alespoň stejnou měrou zpět a pevné zdraví Vás doprovází po celý rok.

 

Bohumil Petrášek, starosta

Jaroslava Martanová. místostarostka 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku