Vánoční prázdniny a školní docházka.

Upozorňujeme širokou rodičovskou veřejnost a především pak rodiče dětí školou povinných , že vánoční prázdniny v konci letošního roku začínají v sobotu 21.12.2013 a skončí v neděli  5.1.2014. Školáci tedy ukončí výuku v letošním roce v pátek 20. prosince a do lavic se opět vrátí až v pondělí 6. ledna nového roku.

 Na další , jednodenní pololetní prázdniny, se mohou  těšit v pátek 31.1.2014.

Uzavření mateřských škol v době vánočních školních prázdnin

* MŠ Vimperk, l, máje 180  -      provoz uzavřen od 23.12. 2013  do 3.1.2014 včetně.

   Provoz v MŠ 1.máje  bude zahájen v pondělí 6.1.2014.

* MŠ Vimperk, Klostermannova 365

    - provoz na  pracovišti Klostermannova bude uzavřen od 23.12. do 1.1.2014  

    - provoz na pracovišti Mírová bude uzavřen  od 23.12. do 3.1.2014.

    Provoz ve dnech 2. a 3. 1.2014 bude zajišťovat pracoviště Klostermannova i pro děti  

    z pracoviště Mírová.

 

Jarní prázdniny 2014 v okrese Prachatice v délce jednoho týdne budou od pondělí 3. února do neděle 9. února 2014.

 

PhDr. Miloš Beneš

OŠKCR MěÚ Vimperk

 

 

 

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku