Ve Vimperku obnoví fasádu městské zvonice

Město Vimperk na letní měsíce letošního roku naplánovalo opravu městské zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně. Jedná se o zásadnější rekonstrukci pláště objektu, zvonice se naposledy opravovala před 15 lety.

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku se letos dočká zasloužené opravy. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun, z toho 480 tisíc korun bude vykryto z prostředků Ministerstva kultury, které město Vimperk získalo z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk.„Součástí rekonstrukce je podrobný restaurátorský průzkum omítkových vrstev, oprava destruovaných částí omítky, odstranění a oprava biologicky napadených vrstev a celoplošná obnova nátěru fasády,“ uvádí Alena Szabová z odboru investic a údržby města Vimperk. Městská zvonice, která stojí v památkově chráněné zóně uprostřed Vimperka, se bude opravovat po patnácti letech, v termínu mezi 1. červnem a 31. srpnem.V případě dřívějších oprav se jednalo pouze o dílčí opravy bez větších zásahů do štukových vrstev, letošní oprava bude mít mnohem zásadnější charakter.

"Půjde o komplexní opravu. Na místě bude samozřejmě i restaurátor, který na vše odborně dohlédne. Oprava bude logicky i finančně náročnější," vysvětluje Michal Janče, vedoucí odboru investic města Vimperk. Věž bude po dobu oprav obklopovat lešení a řidiči budou muset počítat s dopravním omezením.

Není to jediná oprava památkově chráněných objektů, která se pro tento rok chystá. Ze zbylých 175 tisíc poskytnutých Programem regenerace Městské památkové zóny Vimperk zrekonstruuje místní římskokatolická farnost šindelovou střechu na kostele Navštívení Panny Marie vedle zvonice. Pokud se podaří získat příslušnou dotaci z Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje, bude se pokračovat ve výměně oken a dveří na objektu ZŠ TGM v Pražské ulici, což je památkově chráněná budova školy v parku. Plánované náklady dosáhnou téměř milion korun, přičemž dotace mohou v ideálním případě pokrýt více než 600 tisíc korun. Opravovalo by se během letních prázdnin.

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

 

 

Městská zvonice na náměstí Svobody ve Vimperku

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku