Ve Vimperku očišťují ostatky svatého Inocence, patrona města

 

 

Prachu a všech nečistot jsou po dlouhých létech zbavené ostatky svatého Inocence, který leží v kostele Navštívení Panny Marie na Náměstí Svobody ve Vimperku. Ty ve vimperském kostele leží v zasklené tumbě z roku 1768, která je běžně umístěná pod oltářem a věřící na ostatky hledí skrze skleněnou rakev a zasklená dvířka oltáře. Ostatky jsou zahalené do barokního roucha, které je poseté ozdobami z dílen šumavských sklářů.

Inocence renovuje Eva Říhová, konzervátorka Státního zámku Vimperk. Práci, kterou v těchto dnech dokončuje, dělá úplně zadarmo. „Ostatky byly v nedůstojném stavu. Jejich očista byla nutná,“ uvádí Eva Říhová. Vše postupně zbavuje nánosů prachu, pavučin a špíny. „Poté jsem destilovanou vodou očistila všechny ozdoby a rychle vysoušela. Pak jsem speciálním přípravkem vyčistila i skleněnou rakev, ve které Inocenc ležel,“ popisuje šikovná konzervátorka. Po očištění se skleněná rakev s ostatky zavře a vrátí na původní místo.

„Barokní oltáře měly podobu hrobu, kam se dávaly ostatky svatého, kterému je kostel zasvěcený. Stejně jako si připomínáme oběti těch, kteří padli za mír ve světových válkách, tak my křesťané nezapomínáme na oběti mučedníků, kteří položili život za víru v Ježíše Krista,“ uvádí vimperský pater Petr Misař. Svatý Inocenc byl podle římského historika Eusebia umučen v roce 303 po Kristu. Podle pověsti se to podařilo až na třetí pokus. Neuškodily mu ani plameny, ani voda, tehdejším pronásledovatelům křesťanů se poprava podařila až oběšením. Jeho mrtvola byla pochována v římských katakombách. Získat ostatky tohoto světce pro vimperskou farnost nebylo snadné a podařilo se to nakonec až Janu Squorovi, rodákovi z Vimperka. Darovací listina byla vyhotovena v Římě dne 7. června 1764, do Vimperka se ostatky dostaly až 1.prosince 1768.

 

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

očištěný Inocenc

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku