Ve Vimperku se bude od června soutěžit o nejhezčí květinovou výzdobu

Město Vimperk - odbor životního prostředí vyhlašuje další ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu, domu pro rok 2015. „Jedná se již o třináctý ročník této soutěže, který se každý rok zúčastní desítky milovníků květin. Radost mají jak pěstitelé, tak ti, kteří se na květiny dívají,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Porotci by nezvládli hodnotit rozkvetlá okna v celém Vimperku, proto každý rok do soutěže zařadí ulice z jedné části města. „Letos se jedná o ulice Sadová, Kaplířova, Rožmberská, Pasovská, Inocencova, Jirchářská, Na Baště, U Lázní, Kostelní, Steinbrenerova. V loňském roce to byla ulice Pivovarská a 1. máje,“ jmenuje organizátorka soutěže Eva Mikulová z odboru životního prostředí Města Vimperk. Výherce soutěže obdrží příspěvek ve výši 2 000 korun, druhý v pořadí 1 500 korun, třetí v pořadí 1 000 korun a čtvrtý a pátý v pořadí 500 korun.

Podmínky soutěže:

  • hodnotí se byty, domy s adresou výše uvedených ulic
  • hodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství
  • hodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně oken i při vstupech do domů
  • hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné firmy
  • hodnocení proběhne minimálně 2 krát v náhodně zvolených termínech
  • zahájení soutěže je 1.6.2015 a ukončení 31.8.2015

„Výhodou je, že do soutěže se nemusí nikdo přihlašovat, odborná porota provede v uvedených ulicích hodnotitelskou exkurzi a vítěze pak osloví zástupci města,“ uzavírá Eva Mikulová.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

r.2009-Klášterec
r.2012-Slunečná
r.2013 Náměstí Svobody

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku