Ve Vimperku začíná jarní úklid ulic a chodníků

Město Vimperk stála zimní údržba ulic a chodníků méně, než se čekalo. Za vše může poměrně teplá zima. Ve Vimperku začíná jarní úklid. V osadách budou přistaveny kontejnery na železný, nebezpečný a objemný odpad.

 

Město Vimperk sčítá náklady za údržbu na letošní zimu. Je jasné, že 3 miliony korun, které měl odbor investic připraveny v rozpočtu, nebudou potřeba.

„Prozatím jsme použili více než dva miliony korun. Nevyčerpali jsme všechny prostředky, protože zima byla teplejší, než jsme čekali.  V tomto okamžiku ale nelze hovořit o úsporách.  Peníze, které nepoužijeme během letošní zimy, přesuneme do rozpočtu na příští rok, protože může být naopak o mnoho krutější, než ty dvě poslední. S tím je třeba neustále počítat,“ uvádí Michal Janče, vedoucí Odboru investic a údržby Městského úřadu ve Vimperku.

V těchto dnech pracovníci odboru investic a údržby mapují stav povrchů komunikací a chodníků. V průběhu dubna budou práce zadávat. Od pondělí 23. března začal jarní úklid.

"Již nyní hrabeme v lokalitách na sídlišti, sbíráme odpadky na zelených plochách, v parcích, kolem paneláků. Vedle toho upravujeme areál na koupališti, prořezáváme keře na sídlišti Míru,“ uvádí Jan Král, jednatel společnost Městské služby s.r.o.

Zaměstnanci se zaměřují na lokality, kde bývá často nepořádek, jako je například arboretum, letní kino, okolí polikliniky, v parku nebo náplavka kolem Volyňky.

Městské služby Vimperk, s.r.o. žádají obyvatele Vimperka o pomoc při úklidu ve spádových obcích města Vimperk.

V každé obci budou vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

  1. na OBJEMNÝ ODPAD (odpad, který se nevejde do popelnice – matrace, lina, koberce, nábytek,...).
  2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou kontejnery přistaveny vždy v 8 hodin ráno a odvezou se v 17 hodin.

Do malých kontejnerů je možné odložit i elektroodpad, který jinak patří do sběrného dvora. Vedle elektroodpadu sem patří i nebezpečný odpad, jako jsou například nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů.

„Do kontejnerů naopak nepatří pneumatiky, které se odevzdávají v prodejnách, kde byly zakoupeny,“ uvádí Marie Hejlková z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Starostka Vimperka Jaroslava Martanová žádá obyvatele Vimperka o důsledné třídění ukládaného odpadu. „V případě, že se odpad dostane do kontejnerů netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit. Celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni, při stanovení poplatku v příštím roce,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Během celého roku je pro občany Vimperka i spádových obcí možné veškeré odpady zadarmo odkládat do sběrného dvora ve Sklářské ulici ve Vimperku.

Harmonogram úklidových prací v přilehlých osadách

Hrabice,Cejsice, Křesánov

11.4. – 12.4.2015

Výškovice, Sudslavice, Skláře

18.4. – 19.4.2015

Lipka, Korkusova Huť, Klášterec

25.4. – 26.4.2015

Boubská, Bořanovice, Pravětín

02.5. – 03.5.2015

 

Další informace poskytnou:

Ing. Marie Hejlková tel. 388 402 229, 602 527 070

Ing. Jan Král tel. 606 664 949

 

 

Mgr. Pavel Pechoušek

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku