Ve Vimperku zasedlo do lavic 70 prvňáčků

Celkem 70 prvňáčků zasedlo do lavic vimperských základních škol. V ZŠ Smetanova a v ZŠ T. G. Masaryka bylo otevřeno po dvou prvních třídách. Novým školákům a jejich pedagogům i rodičům přišli popřát hodně zdaru starosta a místostarosta města Vimperk. Pro vzpomínku na první školní den dostali prvňáci pamětní list a hrneček.

Vedení radnice spolu se zástupci odboru školství, kultury a cestovního ruchu přivítali také děti Základní školy praktické ve Vimperku.

Všem dětem, nejenom prvňáčkům, přejeme úspěšné zahájení školního roku a jejich učitelům hodně trpělivosti a pevné nervy.

 

Mgr. Zdeněk Kuncl

vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

 

Foto: Zdeněk Kuncl, Renata Lešková, Lucie Latková

Aktuality

20.9.2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

Poděkování vedení Gymnázia a Střední odborné škole ekonomické ve Vimperku za všechno úsilí, vstřícnost a ochotu, se kterou přispělo k bezproblémovému průběhu letošních Dnů evropského dědictví

6.9.2017

Zápis do 9. ročníku Vimperské akademie seniorů

Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky nebo mailem u koordinátorek akademie do 30. září 2017. Po tomto datu již nebudou přijímáni další studenti.

archív

Akce ve Vimperku