Vedení města se minulou středu sešlo s podnikateli

Budou-li vydělávat firmy sídlící ve městě, bude bohaté i město. To byla základní myšlenka, která podnítila setkání vimperských podnikatelů s vedením radnice, kde si obě strany navzájem mohly vyměnit své představy a požadavky i hledat řešení případných problémů.

Setkání s podnikateli

 Zástupci přibližně dvou desítek firem si vyslechli představu radnice o dalším směřování města či přehled strategických priorit, stejně jako potíže, se kterými se samospráva v současné době potýká. Představitele samosprávy pak naopak zajímaly překážky bránící dalším rozvoji místního podnikání.

Setkání s podnikateli

 „Nemůžeme si dovolit házet našim firmám klacky pod nohy, protože ony dávají práci našim lidem. Je tedy naší snahou jim maximálně vycházet vstříc. Navzájem se potřebujeme, je tedy třeba znát vzájemné představy, potřeby a problémy," vysvětlil důvody, která radnici vedly ke svolání schůzky, starosta Pavel Dvořák.

Setkání s podnikateli

 Přes několikeré výzvy starosty k otevřenému předložení stížností a problémů ze strany podnikatelů se na přetřes dostaly jen problémy se stavem přístupových cest k firmám, možnost zužitkování v regionu vyrobené solární energie, či pomoc při získávání informací o různých grantových titulech.

Setkání s podnikateli

Na druhou stranu zde zazněl stesk nad tím, že stát přidělává zbytečné problémy jak firmám, tak samosprávě, což ilustrují i ne vždy dořešené problémy s datovými schránkami.

Setkání s podnikateli

Jak na závěr podotkl starosta Pavel Dvořák, město nebude zvyšovat daňové zatížení podnikatelů a základní poplatky zůstávají téměř beze změn. O tom, že nedávné ocenění Vimperka, jako města příhodného pro podnikání, nebylo od věci, dosvědčily i reakce přítomných manažerů, kteří si pochvalovali jak spolupráci s radnicí, tak i práci vimperských úředníků.

 Setkání s podnikateli

Jaroslav Pulkrábek

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku