Vedoucí odboru

Kontaktní údaje

Mgr. Zdeněk Kuncl

vedoucí odboru

E-mail: Zdenek.Kuncl@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 260

Mobil: 602 469 568

Kancelář v budově čp 8 (v průjezdu vlevo), přízemí

Pracovní náplň

 • řídí a koordinuje činnost celého odboru ve vztahu k veřejnosti, radě a zastupitelstvu města
 • spravuje rozpočet odboru
 • vykonává metodickou, poradenskou a kontrolní činnost pro oblast školství
 • spolupracuje se starosty obcí, zřizovateli škol a školských zařízení
 • vyřizuje stížnosti, dotazy a podněty veřejnosti
 • řeší přestupky na úseku veřejné správy dle zákona č. 200/1990 Sbírky, o přestupcích v oblasti kultury
 • řeší přestupky na úseku veřejné správy dle zákona č. 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • připravuje podklady a návrhy usnesení pro jednání RM a ZM potřebné pro jejich jednání
 • kontroluje, vyhodnocuje a zodpovídá za plnění usnesení z RM a ZM, úkolů z porad a naplnění a čerpání rozpočtu celého odboru
 • vede personální agendu ředitelů škol a školských zařízení
 • pracuje v redakční radě kabelové televize
 • je členem kulturní komise, zajišťuje pro ni administrativní práce

Aktuality

19.1.2018

Svatý Bartoloměj je na svém místě

Původní farní kostel a nejstarší sakrální stavba Vimperka svítí svými bílými fasádami ve svahu zámeckého vrchu nad severovýchodním okrajem starého města. Jeho vznik zřejmě souvisí se stavbou hradu a klade se někam do druhé poloviny 13. století.

10.1.2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Souhrnná zpráva za rok 2017

V souladu s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR jako každý rok i pro rok 2017 program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, (dále jen Program obnovy).

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

8.1.2018

Informace pro kulturní a zájmové spolky

V roce 2017 projednala kulturní komise, která je poradním orgánem rady města, celkem 25 žádostí kulturních a zájmových spolků o přidělení individuální dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2017. Na návrh kulturní komise bylo Radou města Vimperk podpořeno celkem 24 těchto žádostí v celkovém objemu 242.500 Kč.

archív

Akce ve Vimperku