Datum stránky: 23.11.2015

Veřejná zakázka na zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky menších lesů

 

Město Vimperk vypsalo veřejnou zakázku na zpracování lesních hospodářských osnov pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vimperk na desetileté období od 1. ledna 2017. Hospodářské osnovy se budou týkat téměř čtyř tisíc hektarů lesa. Jde o lesní plochy, které jsou ve vlastnictví právnických a fyzických osob, jejichž les není větší než 50 hektarů.

Pro tyto vlastníky se osnovy zpracovávají podle lesního zákona zdarma a náklady na jejich zpracování platí stát. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 975 tisíc korun bez DPH. 

Osnovy popisují lesní majetek – plochu, věk a zakmenění porostních skupin a zastoupení dřevin. Je v nich uveden i plán zásahů jako jsou prořezávky, probírky, mýtní těžby a zalesnění. Součástí osnov je také porostní mapa. Hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do padesáti hektarů by měly být hotovy v polovině roku 2017. Zdarma budou k vyzvednutí na odboru životního prostředí MÚ Vimperk. Po protokolárním převzetí jsou pro vlastníka závazné a o změny lze žádat jen ze závažných důvodů. Více k veřejné zakázce na www.vimperk.cz v menu město/veřejné zakázky.

 

Irena Malotová (PR a propagace)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku