Datum stránky: 1.12.2009

VIMPERÁCI, GRATULUJEME, JSTE NEJLEPŠÍ!!!!!!

Umístili jste se na 1. místě v soutěži „My třídit umíme“ za rok 2009 v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje.

Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla a papíru v přepočtu na obyvatele, dále i to, zda obec třídí odděleně bílé a barevné sklo a jestli je zapojena do sběru nápojových kartonů, přenosných baterií a kovů. Město Vimperk splňuje všechna tato kritéria a díky Vaší aktivitě a zodpovědnému přístupu ke třídění se umístilo na 1. místě, za které získá pamětní tabuli a peněžní dar v hodnotě 25 000 Kč, který bude použit na nákup odpadových nádob.

Pro Vás – občany bude hmatatelná odměna za vaši snahu spočívat v tom, že budeme žádat zastupitelstvo města, aby v příštím roce nedošlo k navýšení poplatku za svoz a odstraňování komunálního odpadu. Ti, kteří se o problematiku zajímají si řeknou: „To je tedy odměna, vždyť zákonný limit je 500,- Kč“. Zde je ale podstatná jedna věc – připravuje se novela odpadového zákona, která tuto zákonnou hranici pravděpodobně zruší a v mnoha případech může dojít k výraznému skokovému nárůstu poplatku za odpady. Dovolím si říct, že v případě města Vimperk toto nehrozí, neboť odpadové hospodářství je na straně příjmů a výdajů přibližně vyrovnané a Město Vimperk provoz odpadového hospodářství nijak výrazně nedotuje. Přes všechny problémy s odbytem vytříděného odpadu, které v letošním roce vznikly, jsme situaci ustáli a nedošlo k vážnějším problémům. Zde se patří též poděkovat společnosti Radim Kučera – technické služby, která nám zajišťuje svoz a odbyt tříděného odpadu a vždy našla odběratele. S předáním vytříděného odpadu je spojena i odměna od společnosti EKO-KOM za vytříděné kilogramy, která v letošním roce dosáhla částky 942 000,- Kč při celkových nákladech na třídění 1,7 mil. korun. Přesto, že náklady na třídění jsou vyšší než odměna, musíme si uvědomit, že i v případě pokud bychom netřídili, musíme tento odpad svézt a uložit na skládku, která se tímto odpadem velmi rychle zaplní, a museli bychom v blízké budoucnosti obtížně a draho hledat místo pro uložení odpadů. Pokud se tedy zeptáme, zda se třídit vyplatí – odpověď je ano.

Na závěr uvádíme pro srovnání několik čísel, která ilustrují, jak se za posledních 8 let vyvíjelo odpadového hospodářství ve Vimperku: tak např. v roce 2001 bylo na 1 občana Vimperka vytříděno 6,3 kg dále využitelného odpadu, v roce 2008 již to bylo 49,8,kg a v roce 2009 přesáhneme 60 kg na obyvatele, tedy 10x tolik. Průměr na obyvatele v ČR činí 35,8 kg.

Tato čísla vypovídají nejen o tom, že jste dali starým, použitým věcem nový smysl, ale i o tom, že nejste lhostejní k životnímu prostředí a snažíte se nezatěžovat zbytečně skládky odpadů materiály, které lze dále využít.

Za to vám patří náš velký dík a přání vydržet a být ještě lepší! Gratulujeme a DĚKUJEME!!!


PS: Probíhá celorepubliková soutěž „ O křišťálovou popelnici“. Co Vy na to vimperáci?!


Ing. Marie Hejlková
Ing. Josef Kotál
Odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku