Vimperk bude opravovat základní školu a postaví nové chodníky

Město Vimperk investuje v tomto roce téměř 78 milionů korun. Největší investiční akcí je oprava Základní školy Smetanova, která vyjde na 35 milionů korun, dokončení úpravny vody v Brlohu 28 milionů korun.

Téměř 78 milionů korun se do oprav i nových projektů chystá v roce 2015 investovat město Vimperk. „Plánované investice představují obdobný rozsah jako v roce 2014,“ uvádí Michal Janče, vedoucí Odboru investic a údržby Městského úřadu Vimperk.

Největší investiční akcí tohoto roku bude zateplení Základní školy Smetanova. Zde se počítá s investicí více než 35 milionů korun. Celých 17 milionů pokryjí finance z různých dotačních titulů, které zástupci města pro opravu dojednali.

„Při sestavování rozpočtu a plánování investic jsme upřednostnili financování akcí, které je nutné dokončit z minulého roku, nebo ke kterým se město zavázalo v předchozích letech. Samozřejmě i ty, na které jsme získali dotace,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

K dalším finančně náročným projektům tohoto roku patří dokončení úpravny vody Brloh, odkud je pitnou vodou zásobovaný celý Vimperk. Dokončení úpravny vody vyjde na 28 milionů korun.

Další investicí, podpořenou z dotace, je zateplení šaten zimního stadionu. Za tu město zaplatí 3 miliony korun, z toho 1,6 milionu je z dotace.

„Zateplení výrazně přispěje ke komfortu hokejistů a zlepší tepelnou pohodu objektu,“ uvádí Jan Král, jednatel společnosti Městské služby, s. r. o., která se o stadion stará.

Nový nátěr fasády získá i Základní škola TGM v ulici 1. máje, která si v tomto roce připomene 85. výročí od svého založení. Fasáda město přijde na 400 tisíc korun.

Technicky i organizačně bude náročná výstavba nového chodníku v Pivovarské ulici. Celková rekonstrukce povrchu v části od gymnázia k nemocnici, bude stát více než 6 milionů korun.

„Při této příležitosti provede společnost E.ON rekonstrukci některých nadzemních vedení, která uloží pod zem. To výrazně přispěje k lepšímu vzhledu celé lokality,“ uvádí místostarosta Vimperka Jiří Cais.

Město zároveň ve svém letošním rozpočtu vyčlenilo 9 milionů korun jako finanční rezervu pro stavbu kruhového objezdu u supermarketu Lidl.

„Stavba začne až v roce 2016. Vyjde na více než 50 milionů korun a hlavním investorem bude Krajský úřad Jihočeského kraje,“ uzavírá místostarosta Cais.

Další investiční akce města:

Vimperk, ulice Družstevní – chodník 563 000 Kč
Vimperk, ulice Zámek – kanalizace 2 490 000 Kč
Areál vodních sportů – II. Etapa 308 000 Kč
Městské koupaliště - nákup zařízení 350 000 Kč
Vimperk, Lipka – hřiště 20 000 Kč
Vimperk, náměstí – plynofikace 517 000 Kč

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku