Vimperk má novou stomatologickou kliniku

Ve Vimperku začala v pondělí 3. ledna fungovat nová stomatologická klinika U sv. Anny. Vybudovala ji rodina Matouškova, která do přístavby bývalé fary naproti bývalé budově lesnické školy investovala v průběhu zhruba dvou let sedm milionů korun. Na klinice působí dva stomatologové a také je tu zubní laboratoř. Klinika má kapacitu až sedm stomatologů a mohla by pomoct řešit nedostatek zubních lékařů na Prachaticku. Stomatologové, kteří mají na klinice ordinaci, přicházejí do Vimperka ze Sušice a Strakonic a část pacientů si přinášejí s sebou. Několik stovek by jich ale ještě mohli přijmout. 

 Text a foto: Tomáš Přibyl 

www.prachatickonews.cz

Fotografie ze slavnostního otevření:

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku