Vimperk nakoupí z dotací auta potřebná pro svoz městského odpadu

Za téměř 12,5 milionu korun nakoupí město Vimperk a společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. dva automobily pro svoz odpadu. Z 90% investice pokryjí dotace získané ze Státního fondu životního prostředí. „Vedle automobilů nakoupíme také nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad a k tomu také stovku kompostérů a nádob na bioodpad, které budou připravené pro všechny občany Vimperka,“ uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku.

Do grantové výzvy se mohla zapojit všechna města z celé České republiky. Jednalo se o tzv. zrychlenou výzvu, kdy se města musela s projektem přihlásit během jediného měsíce. Příprava projektů byla časově velmi náročná, a to, že uspěl jak projekt města, tak i projekt Městských služeb, je velký úspěch, který je podložený výbornou spoluprací obou subjektů. Vyčerpání grantových peněz je podle určených pravidel nutné již tento rok. Společnost Městské služby Vimperk, s.r.o. za grantové peníze koupí svozový automobil, který si doteď musela půjčovat od soukromé firmy a platit za něj nájemné. Nákupem automobilu tak v budoucnu ušetří.

Co se kompostérů týká, jedná se již o třetí výzvu, kdy Městský úřad Vimperk kompostéry nabídne k zapůjčení svým občanům za symbolickou částku. „Na vimperských zahrádkách se během tohoto i příštího roku objeví celkem 300 kompostérů, které jsme do města sehnali z různých dotačních titulů,“ uvádí Marie Hejlková z Odboru životního prostředí. Jediným kritériem pro zisk dotace je, že zájemci musí mít trvalé bydliště i zahradu na území města Vimperk. Zájemci se mohou hlásit na emailu: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz, nebo na telefonu: 388 402 229. Pozor, už teď vimperští úředníci evidují převis 30 zájemců z minulé výzvy! Pro srovnání – jedná se o druhou nejvyšší dotaci, kterou vimperský Odbor životního prostředí za posledních pět let získal. „Naším největším projektem byla kompostárna, která slouží od září roku 2011,“ přirovnává Josef Kotál.

 

Město Vimperk - rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk:
6 345 240 Kč (uznatelné náklady – 5 244 000 Kč).

Městské služby Vimperk, s.r.o. – systém svozu a separace bioodpadu:
6 164 950 Kč (uznatelné náklady – 5 095 000 Kč).

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku