VZÁCNÉ TISKY VE VIMPERKU

Po 530 letech se ve Vimperku sešly dvě vzácné a v tomto městě vytištěné knihy. Albertus Magnus: Summa de Eucharistiae Sacramento přivezený z českobudějovické vědecké knihovny doplnil exponát stejné knihy ze sbírek zdejšího muzea.

   Vimperská knihovna byla totiž v pondělí 30. září místem, kde bylo možno nejenom si prohlédnout, ale dokonce i prolistovat pětici z Českých Budějovic dovezených historických tisků, doplněnou o vzácné exempláře místní.  Vedle zmíněné "Summy" to byl nástěnný kalendář Minucí sestavený Vavřincem z Rokycan, barokní atlas - konvolut historických map vytištěných v letech 1720 - 1740 v Norimberku, Hájkova kronika česká - I. vydání z roku 1541 a "reprint" tohoto vydání z roku 1819.

   Domácí sbírky reprezentovaly například vzácné benátské tisky ze 16. století, Mattioliho herbář a německé tisky s unikátní koženou renesanční vazbou zdobenou tlačenými figurálními reliéfy. jp

knihy 1

knihy

 

knihy 3

knihy 4

knihy 5

knihy 6a

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku