Vimperkem projela kolona historických vozidel z 2. světové války

Do Vimperka dnes dopoledne dorazila kolona historických vozidel, která je součástí akce s názvem The Czech FURY související s připomínkou 70. výročí konce 2. světové války. Do centra města přijela necelá dvacítka vozidel a zhruba šedesát mužů v historických uniformách. Na malém náměstí „U Jelena“ se postupně vystřídaly zhruba čtyři stovky lidí. Ti si prohlédli originální vojenskou techniku i vozidla. Poté následoval slavnostní akt kladení věnců. „To, že dnes zde stojíme a můžeme si při slavnostní chvílí připomenout 70. výročí ukončení druhé světové války, je zásluhou těch, kteří v ní položili své životy ve prospěch lidstva, budoucích generací. Udělejme vše pro to, abychom v sobě uhasili neustále doutnající nevraživost, aby nejmladší generace i generace budoucí útrapy války nepoznaly. Věřím, že by to bylo i přání všech, kteří se konce 2. světové války nedožili,“ uvedla během slavnosti Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Součástí byl i kulturní program, při kterém zahrál Dechový orchestr ZUŠ Vimperk a mažoretky Klapeto Vimperk. Českou i americkou hymnu zazpíval pěvec Milan Sečanský. Všem těm, kteří přišli, poděkoval do mikrofonu i Američan Brian Danny, jeden z účastníků konvoje, povoláním skutečný plukovník US Army. „Děkuji všem za vřelé přijetí i za program, který jste pro nás připravili. Návštěva ve Vimperku jen dokazuje, že Česká republika je naším nejvěrnějším spojencem,“ uvedl Brian Danny. Hlavním cílem projektu The Czech FURY je přiblížit široké veřejnosti události na konci 2. světové války, kdy západní území naší republiky osvobozovaly jednotky americké 3. armády. Tento projekt nemá svou rozsáhlostí a pojetím doposud v Evropě obdoby, co do množství válečné techniky. Několik tanků, obrněných vozidel, transportní nákladní automobily, jeepy a další vozidla. Vše dohromady včetně pěchoty organizované do jednotlivých čet a rot tvoří kombinovaný oddíl o síle 150 mužů, tak jak ho bylo možné spatřit v jihozápadních Čechách z jara 1945.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

70.výročí konce 2.světové války

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku