VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ ZAČALA

Známý šumavský fotograf Vladimír Hošek otevřel ve čtvrtek dopoledne  cestopisnou přednáškou  již pátý ročník vimperské akademie seniorů. Během osmi přednášek a doprovodných akcí, které jsou rozprostřeny od října do května, se mezi přednášejícími objeví například zvonař Petr Rudolf Manoušek či režisér Zdeněk Troška. (JP)

akademie 1 2013 a

akademie 1 2013 b

akademie 1 2013 c

 

5. ročník akademický rok 2013/2014 

Datum a čas Přednáška Lektor 

17. 10. 2013 v 10.00 Promítání z cest - Irsko, Korsika Vladimír Hošek 

21. 11. 2013 v 9.45 Vimperk v zrcadle času Mgr. Roman Hajník 

12. 12. 2013 v 10.00 Zábrdské betlémy pí Svatava Vizinová 

16. 1. 2014 v 10.00 Historie zvonařství a tóny zvonů p. Petr Rudolf Manoušek 

 (výrobce nového vimperského zvonu „Inocenc“) 

20. 2. 2014 v 10.00 Historie a vývoj ochrany přírody v ČR p. Miroslav Bőhm 

březen 2014 Historky z natáčení režisér p. Zdeněk Troška 

(konkrétní termín a čas bude upřesněn v únoru 2014) 

24. 4. 2014 Akademie na kolech 

15. 5. 2014 v 10.00 slavnostní zakončení Akademie 2013/2014 

 

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku