Vimperská hasičská zbrojnice se dočká obnovy

V posledním srpnovém týdnu byly zahájeny práce na stavební obnově obvodového pláště objektu hasičské zbrojnice v Kaplířově ulici ve Vimperku. Veřejnost si zde v uplynulých letech mohla povšimnout špatného a po opravě volajícího stavu fasády, avšak opravu či výměnu si s ohledem na své stáří i míru poškození dlouhodobě působícími povětrnostními vlivy vyžádají také okapové žlaby a svody, okna, dřevěné okenice či dveře a garážová vrata.  Veškeré nutné úpravy, výměny a opravy budou po svém provedení završeny opatřením fasády hasičské zbrojnice novým fasádním nátěrem.

Práce za 399.392,-Kč vč.DPH pro město zajišťuje stavební firma TVInvest,s.r.o., Vlachovo Březí a podle všech předpokladů by stavba měla být dokončena do konce září. Projekt obnovy pláště hasičské zbrojnice Vimperk byl úspěšně využit pro podání žádosti o dotaci Jihočeského kraje a město Vimperk na realizaci této akce získalo dotaci z dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje ve výši 100.000,-Kč.

Dotační podpora Jihočeského kraje je ve vztahu k realizované obnově vimperské hasičské zbrojnice velmi významná. Její získání bylo totiž vzhledem k jiným investičním prioritám města podmínkou pro možnost vyčlenění nutného finančního podílu z letošního městského rozpočtu.

Alena Szabová
odbor investic a údržby

Aktuality

21.9.2017

Zrekonstruované zázemí tělocvičny v budově ZŠ TGM Vimperk 1. máje 268 v provozu

Se začátkem příštího týdne se opět naplno rozběhne provoz tělocvičny ve školní budově ZŠ TGM Vimperk č.p.268, který byl na začátku letních prázdnin zastaven z důvodu zahájení rekonstrukce hygienického zázemí a šaten tělocvičny.

13.9.2017

Program regenerace MPZ Vimperk 2018

Opakovaně upozorňujeme všechny vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, že pro možnost čerpání finanční podpory z Ministerstva kultury pro rok 2018 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ je nutné oznámit záměr obnovy památkově chráněných objektů odboru investic a údržby města Vimperk , a to nejpozději do 02.10.2017.

archív

Akce ve Vimperku