Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

S koncem září byla ukončena realizace opravy fasády objektu hasičské zbrojnice ve Vimperku, jež zahrnovala kromě oprav a nového nátěru fasády také výměnu dřevěných oken a vstupních dveří, opravu hromosvodu a opravu a nátěry klempířských prvků a garážových vrat.

Práce za 399.392,-Kč vč.DPH pro město zajišťovala stavební firma TVInvest,s.r.o., Vlachovo Březí. Tato akce byla podpořena dotací Jihočeského kraje  poskytnutou z dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, jež v daném případě představovala částku 100.000,-Kč.

S dotační podporou Jihočeského kraje se tak podařilo opravit plášť budovy, která by s ohledem na jiné investiční priority města na svou opravu pravděpodobně ještě delší čas čekala.                                                                            

 Alena Szabová – odbor investic a údržby

Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici
Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici
Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

Aktuality

31.1.2018

Vyhlášen dotační program města Program regenerace MPZ Vimperk na rok 2018

O čerpání finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk pro rok 2018 mohou až do 20.02.2018 -11.30.hod požádat vlastníci těch nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ ...

archív

Akce ve Vimperku