Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

S koncem září byla ukončena realizace opravy fasády objektu hasičské zbrojnice ve Vimperku, jež zahrnovala kromě oprav a nového nátěru fasády také výměnu dřevěných oken a vstupních dveří, opravu hromosvodu a opravu a nátěry klempířských prvků a garážových vrat.

Práce za 399.392,-Kč vč.DPH pro město zajišťovala stavební firma TVInvest,s.r.o., Vlachovo Březí. Tato akce byla podpořena dotací Jihočeského kraje  poskytnutou z dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, jež v daném případě představovala částku 100.000,-Kč.

S dotační podporou Jihočeského kraje se tak podařilo opravit plášť budovy, která by s ohledem na jiné investiční priority města na svou opravu pravděpodobně ještě delší čas čekala.                                                                            

 Alena Szabová – odbor investic a údržby

Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici
Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici
Vimperská hasičská zbrojnice v Kaplířově ulici

Aktuality

13.10.2017

Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk

Dne 1.8. 2017 se započala akce „Zavlažovací systém Fotbalové hřiště – TJ Šumavan Vimperk“. Zavlažovací systém fotbalového hřiště byl navržen podzemním závlahovým systémem 16+8 postřikovačů typu 8005. Systém se skládá z podzemních trubních vedení propojených s výsuvnými postřikovači.

13.10.2017

Oprava Hřbitovní ulice

Město Vimperk se rozhodlo připravit projekt celkové rekonstrukce této komunikace včetně prodloužení kanalizace a výstavby nového chodníku a parkoviště podél sportovně rekreačního areálu Vodník v úseku od hřbitova po křižovatku se silnicí II/145.

10.10.2017

Rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér

Dne 1.6. 2017 se započala rekonstrukce a modernizace sportovního zařízení – šatny a sociální zázemí pro zimní stadion ve Vimperku – I. etapa – interiér. V první etapě této rekonstrukce byly provedeny nové odpady včetně přípojky, nová voda, elektrika, topení, nové zdi, omítky, okna, dveře, nové podlahy včetně gumových krytin, izolace základů a nové vybavení.

archív

Akce ve Vimperku