Vimperské farmářské trhy

Plakát [PDF 384 kB]

Druhý ročník Vimperských farmářských trhů bude zakončen v sobotu 21.9. Tři farmářské trhy má Vimperk za sebou a s nimi i odpověď na otázku, jak se osvědčí jejich přestěhování ze zámku do Rožmberské ulice v centru města. Změnu si jak kupující, tak prodejci pochvalují.

Organizátorem trhů je Město Vimperk. Trhy se snaží podobně jako v ostatních městech navázat na trend vzrůstající obliby regionálního farmářského zboží a řemeslných výrobků.

Z nabízeného sortimentu bude k zakoupení zelenina, koření, med, ryby, mléčné výrobky, uzeniny, ovocné džusy, koláče, pečivo, ale také knihy, květiny a další.

V době konání farmářských trhů bude provedena uzavírka Rožmberské ulice a částečně Pasovské ulice k čp. 175 (u lékárny za hotelem Vltava) od 6:00 hod. do 13:00 hod.

 

Informace a přihlášení pro prodejce: 

Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a CR, tel.: 388 402 264, 602 237 427, zdenek.kuncl@mesto.vimperk.cz

Srdečně zveme!

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku