Vimperské noviny

Co se nevešlo do Vimperských novin - 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

2017


Archiv 2004-2016


Zásady pro vydávání Zpravodaje města Vimperk „Vimperské noviny“ [PDF 304 kB]


VN č.
Uzávěrka příspěvků do Vimperských novin Redakční rada Vydání Vimperských novin
říjen 14.09.2017 20.09.2017 29.09.2017
listopad 23.10.2017 25.10.2017 04.11.2017
prosinec 20.11.2017 22.11.2017 02.12.2017

Redakční rada:

Šéfredaktor: Jaroslav Pulkrábek - 607 516 025

Členové: Mgr. Roman Hajník, Stanislav Hubáček, Barbora Podlešáková, Petr Marek

Grafik:


Zápisy z Redakční rady Vimperských novin


Inzerce a příspěvky:
Renata Lešková
odbor školství, kultury a CR, náměstí Svobody 8, Vimperk
vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz
388 402 264

Rozměry a ceny inzerátů ve Vimperských novinách

Objednávka placené řádkové inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF
Objednávka placené inzerce ve Vimperských novinách DOC / PDF

Příspěvky týkající se správního řízení, sousedské spory a příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy, si vyhrazujeme nezveřejnit.

Aktuality

16.11.2017

Svoz odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby

Oznámení ceny svozu odpadu podobného komunálnímu na rok 2018 pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.

8.11.2017

Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu

V současné době probíhá závěrečná příprava cvičení Blackout 2017 – cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS zaměřeného na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické energie na území kraje, resp. vybraných měst.

3.11.2017

Žádost o provedení ořezu - EON

Vlastník (uživatel) pozemku je povinen udržovat dané ochranné pásmo čisté a případné stromy, keře a další porosty odstranit, eventuelně ořezat!

27.9.2016

Zubní pohotovost

4.9.2014

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku