Vimperští senioři trénují paměť při speciálních kurzech

 

 

Trénink paměti – nový kurz, který pro vimperské seniory zorganizovalo Město Vimperk. Kurz má pět lekcí a navštěvuje ho maximální počet, tedy 10 seniorů. „Během kurzu zařazuji speciální cvičení, která směřují k procvičování krátkodobé paměti, vybavování z dlouhodobé paměti, absolvujeme krátká senzomotorická cvičení. Mým cílem je účastníkům představit jednotlivé techniky zapamatování, které jim pomohou zvládat každodenní životní agendu i ve vyšším věku,“ uvádí Hana Holubová, lektorka kurzu z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. „Každá hodina má své téma. Například čísla. Proto jsme si dnes představovali paměťovou techniku usnadňující zapamatování čísel. Domnívám se, že trénink paměti seniorům kromě jiného přináší poznání, že jejich pamět je stále funkční,“ doplňuje Hana Holubová.

Trénink paměti není v žádném případě jediná akce, které město pro seniory připravuje. „Například v dubnu jsme připravili kurz práce na počítači,“ jmenuje Jana Schererová, vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk. Populární je vimperská akademie seniorů, která představuje sérii přednášek na různá témata a tematicky zaměřené výlety.

 

                                                                                                                           

Mgr. Pavel Pechoušek,

pracovník propagace

město Vimperk

733 671 784

kurzy paměti pro seniory

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku