Vimperští senioři v rámci své Akademie navštívili čkyňskou synagogu

Vimperská akademie seniorů pokračovala minulý týden návštěvou čkyňské synagogy. Zúčastnilo se jí více než 70 důchodců. Celý šestý ročník Akademie bude slavnostně zakončen v květnu.

 

Výletem do Čkyně a návštěvou místní zrekonstruované synagogy a židovského hřbitova pokračovala tento týden Vimperská akademie seniorů, kterou pro vimperské důchodce pravidelně organizuje město Vimperk. „Vimperskou akademii seniorů organizujeme již šestým rokem. Jedná se o vzdělávací cyklus, který se skládá z šesti přednášek, jedné exkurze a závěrečného slavnostního zakončení. Každoročně můžeme sledovat nárůst zájemců o toto vzdělávání. Například letos se přihlásilo cca 90 „studentů“," vysvětluje Zdeněk Kuncl z Odboru školství, kultury a cestovního ruchu, jeden z organizátorů akademie. Do Čkyně z Vimperka vyrazilo více než 70 důchodců, kteří byli podobou čerstvě zrekonstruované synagogy překvapeni. Většina tu byla poprvé. „Nikdy bych si nemyslel, že je synagoga tak nádherná. Těším se na další ročník Vimperské akademie seniorů a doufám, že ji město znovu zorganizuje. Za ty uplynulé ročníky mu patří velké díky,“ uvedl jeden z účastníků výletu Jaroslav PomeznýÚčastníky letošního kurzu již čeká jen závěrečné slavností zakončení, které se uskuteční 21. 5. 2015 v 10.00 v Městském kulturním středisku ve Vimperku. Ocenění předá absolventům starostka Vimperka Jaroslava Martanová.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Vimperská akademie seniorů pokračovala minulý týden návštěvou čkyňské synagogy. Zúčastnilo se jí více než 70 důchodců.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku