Vimperští sportovci musí nově žádat o grant

Radní města Vimperk schválili nová pravidla týkající se podpory činnosti sportovních oddílů ve městě. Sportovní oddíly budou nově žádat o granty na svou činnost. První grantovou výzvu již město Vimperk zveřejnilo. Sportovní oddíly se o grantovou podporu mohou hlásit již nyní, čas mají do 18.6.2015. Novinkou je, že kluby mohou žádat o podporu pro hráče či svěřence do 20 let věku, v minulých letech to bylo pouze do 15 let. „Stejně jako loni si sportovní oddíly rozdělí částku 600 tisíc korun. Podané granty bude hodnotit sportovní komise, o výši přidělené částky bude rozhodovat buď Rada města Vimperk nebo zastupitelstvo,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. „400 tisíc putuje na sport z rozpočtu města. 200 tisíc věnuje soukromá vimperská firma. Je možné, že částka se díky dalším sponzorům ještě navýší,“ doplňuje starostka.

Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o finanční příspěvek pro rok 2015. Žádosti musí být doručeny v tištěné nebo elektronické podobě na datovém nosiči na adresu: Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk, v zalepené obálce s výrazným označením: „PODPORA SPORTU 2015/1“ do 18. června 2015, do 12 hodin. Výzva s formulářem žádosti je ke stažení na stránkách města.

Ke změně od běžné formy příspěvku, tak jak byli všichni zvyklí v minulých letech, dochází po schválení novely zákona o rozpočtových pravidlech. Ta již nepovoluje podporu oddílů a spolků formou příspěvků, ale pomocí grantového řízení. „V letošním roce budou ještě vypsány granty na podporu volnočasových a společensky prospěšných aktivit z rozpočtu rady města a na sociální služby. Příští rok vypíšeme stejné grantové řízení i pro získání příspěvků na kulturu,“ uzavírá Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku