Vítání občánků 2.10.2012

Narození děťátka je vždy mimořádnou událostí v rodině, která přináší velkou radost, ale i povinnost a zodpovědnost. Dne 2.10.2012 v obřadní síni Městského úřadu Vimperk proběhlo první poprázdninové vítání „našich“ nových občánků Města Vimperk. Místostarostka Ing.Jaroslava Martanová tentokrát přivítala tyto děti:Josefa Korytara, Hedviku Kurzovou, Adama Boháčka, Barboru Chmelovou, Adama Pechláta, Vojtěcha Zocha a Nikolu Netrhovou. O kulturní vystoupení se postaral dramatický kroužek pro ZŠ TGM Vimperk pod vedením Mgr. Ivy Karasové.

A tak jako každý človíček, kterého přivítáme mezi naše občany, tak i každé vítání je jiné. Tentokrát jsme měli tu čest přivítat malou Nikolku Netrhovou, která je již pátou žijící generací ženského pohlaví ve Vimperku. Nestává se často, že by se takovéto akce zúčastnily prababička, babička i maminka. Je pochopitelné, že nejstarší z rodu se nemohla zúčastnit, vzhledem k jejímu pokročilému věku.

Vždy nás těší, když se na takovýchto akcích schází celé rodiny.

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

 

Vítání občánků proběhne v tomto měsíci v termínech 9. , 16. a 23.10.2012

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku