Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané  dne 25. a 26. října 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech
25. a 26. října 2013. V pátek 25. října 2013 se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. Celý článek [PDF 67 kB]

 

Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 72 kB]

Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 50 kB]

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny ČR [PDF 48 kB]

Voličský průkaz

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedeném Městským úřadem Vimperk a nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu. Celý článek

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu DOC / PDF

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku