Vrchní strážník městské policie odchází

Vedení městské policie opouští k 30. 5. 2013 vrchní strážník pan Daniel Ziemba. Když mne v pondělí 2. dubna navštívil, abychom projednali jeho žádost o ukončení pracovního poměru, byl jsem velmi překvapen. Naskytla se mu velmi výhodná nabídka na zaměstnání. Nabídka, která se už nemusí opakovat a která se neodmítá. Vzhledem ke všemu co pan Ziemba pro městskou policii udělal, jsem vyhověl jeho žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou.

Pana Ziemby si velice cením jako člověka i jako profesionála. To co dokázal u městské policie, si zaslouží naše velké poděkování. Nejenže se mu podařilo stmelit kolektiv, ale stále přicházel s novými nápady na zlepšení práce MP. Jeho nápady byly reálné a vycházely z možností města. Spolupráce s ním byla velice dobrá. Vždy hledal možnost řešení problému.

Mrzí mne, že si někteří občané města myslí, že jsem pana Ziembu z místa vrchního strážníka vyštval.  Osobně je mi jeho odchodu velice líto.

Chci panu Danielovi Ziembovi i touto cestou poděkovat za jeho práci pro městskou policii a popřát mu hodně štěstí a úspěchů v jeho dalším pracovním i osobním životě.  

  

Ing. Bohumil Petrášek

starosta města

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku