Vycházkový okruh okolo Vimperka

Vycházkový okruh okolo Vimperka

Značeno žlutou barvou a erbem


Trasa začíná na Náměstí Svobody v domě čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem a s původním schodištěm.

Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904.

V horní části náměstí byla do hradeb proražena branka, která je nástupem na náš okruh, jež Vás zavede do blízkého okolí Vimperka.

Sejdete do údolí řeky Volyňky a po červené cykloturistické trase dojdete k technické památce - velkému čtyřobloukovému železničnímu viaduktu přes klášterecké údolí.

Pokračujte polní cestou do osady Klášterec, malou kolonizační vesnici ze 14. století, ležící na vimperské větvi solné Zlaté stezky. Ve 13. století zde založili mniši - kolonizátoři z Bavorska - klášter. Na návsi vesničky najdete kapli Povýšení Sv. Kříže a sejdete opět do údolíčka říčky Volyňky.

Odtud je možné se po žluté turistické značce, která kopíruje někdejší trasu Zlaté stezky, vrátit zpět do Vimperka. Na této trase míjíte několik vyhlídek a na křižovatce lesních cest je malé odpočivadlo.

Cesta Vás dovede k další technické památce vodovodu Solar z roku 1888. Odtud sejdete zpět do města.

V ulici Inocencova stojí dva srubové domy datované do konce 18. století.

Kolem Steinbrenerova domu - dříve označovaného jako Dům U Slona, se ocitáte ve spodní části náměstí před hranolovou městskou věží - zvonicí.

Barokní výzdobu zvonice zničil požár v roce 1881 a úpravou v roce 1909 byly odstraněny i zbytky barokních maleb v průčelí. Hned vedle zvonice stojí farní kostel Navštívení Panny Marie. Pochází patrně z roku 1365.

Vážení návštěvníci. Nezapomeňte navštívit zámecké muzeum, kde se dozvíte všechny podrobnosti, o které budete mít zájem. Děkujeme za Vaši návštěvu a těčíme se příště na shledanou.

Další informace:

Aktuality

18.9.2017

Ohlédnutí za letní sezónou

Oproti loňskému roku vzrostla návštěvnost turistů na Turistickém informačním středisku ve Vimperku od ledna do srpna o 1500 lidí. Celkový počet do srpna dosáhl 12 614 návštěvníků. Pro zajímavost, německy hovořících turistů přišlo oproti loňskému roku o 130 více a anglicky hovořících byl zaznamenán nepatrný úbytek. Celkem navštívilo infocentrum do této doby 1106 cizinců.

13.9.2017

Vimperský kalendář na rok 2018 pokřtěn

Ve středu 13. září byl v Kavárně Ve Skále slavnostně pokřtěn kalendář města Vimperk na rok 2018, který nese název „Světem vimperských soch a plastik 2018“.

17.1.2017

Mobilní aplikace Vimperk a okolí

Na portálech GooglePlay nebo AppStore si již nyní můžete zdarma stáhnout mobilní aplikaci „Vimperk a okolí“.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město