Vycházkový okruh okolo Vimperka

Vycházkový okruh okolo Vimperka

Značeno žlutou barvou a erbem


Trasa začíná na Náměstí Svobody v domě čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem a s původním schodištěm.

Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904.

V horní části náměstí byla do hradeb proražena branka, která je nástupem na náš okruh, jež Vás zavede do blízkého okolí Vimperka.

Sejdete do údolí řeky Volyňky a po červené cykloturistické trase dojdete k technické památce - velkému čtyřobloukovému železničnímu viaduktu přes klášterecké údolí.

Pokračujte polní cestou do osady Klášterec, malou kolonizační vesnici ze 14. století, ležící na vimperské větvi solné Zlaté stezky. Ve 13. století zde založili mniši - kolonizátoři z Bavorska - klášter. Na návsi vesničky najdete kapli Povýšení Sv. Kříže a sejdete opět do údolíčka říčky Volyňky.

Odtud je možné se po žluté turistické značce, která kopíruje někdejší trasu Zlaté stezky, vrátit zpět do Vimperka. Na této trase míjíte několik vyhlídek a na křižovatce lesních cest je malé odpočivadlo.

Cesta Vás dovede k další technické památce vodovodu Solar z roku 1888. Odtud sejdete zpět do města.

V ulici Inocencova stojí dva srubové domy datované do konce 18. století.

Kolem Steinbrenerova domu - dříve označovaného jako Dům U Slona, se ocitáte ve spodní části náměstí před hranolovou městskou věží - zvonicí.

Barokní výzdobu zvonice zničil požár v roce 1881 a úpravou v roce 1909 byly odstraněny i zbytky barokních maleb v průčelí. Hned vedle zvonice stojí farní kostel Navštívení Panny Marie. Pochází patrně z roku 1365.

Vážení návštěvníci. Nezapomeňte navštívit zámecké muzeum, kde se dozvíte všechny podrobnosti, o které budete mít zájem. Děkujeme za Vaši návštěvu a těčíme se příště na shledanou.

Další informace:

Aktuality

20.11.2017

Pěvecký sbor Canto na Národní třídě

Pěvecký sbor Canto při Gymnáziu a SOŠe Vimperk se zúčastnil festivalu Festa academica pořádaného ve dnech 15. - 18. listopadu 2017.

16.11.2017

Jaderná elektrárna Černobyl po 30 letech

Neveselé, přesto nesmírně zajímavé téma, provázelo účastníky listopadového setkání 9. ročníku Vimperské akademie seniorů.

13.11.2017

Mezinárodní den veteránů

U příležitosti 99. výročí ukončení 1. světové války a současně Mezinárodního dne veteránů uspořádalo město Vimperk v pátek 10. listopadu v 11 hodin dopoledne před městskou zvonicí ve Vimperku vzpomínkový akt na památku padlých, kteří za nás ve všech válkách a válečných konfliktech bojovali a položili své životy.

9.11.2017

Benefiční koncert Veroniky Spiegelové

V sobotu 9.12.2017 v 19:00 hodin, MěKS Vimperk.

17.1.2017

Mobilní aplikace Vimperk a okolí

Na portálech GooglePlay nebo AppStore si již nyní můžete zdarma stáhnout mobilní aplikaci „Vimperk a okolí“.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město