Vycházkový okruh Vimperkem

Vycházkový okruh Vimperkem, mapa

Značeno červenou barvou a erbem


Zastavení 1

Trasa začíná na Náměstí Svobody v domě čp. 8 se vzácně dochovaným gotickým sklepem a s původním schodištěm.

Původně středověké náměstí ulicového typu leží na skalní ostrožně na příkrém svahu. Svou současnou podobu získalo po požáru v roce 1904.

Zastavení 2

V horní části náměstí stojí čtvercová kašna, která pochází z 18. stol. Z 19. stol. je socha sv. Floriána, umístěná ve středu kašny.

Zastavení 3

Kolem domů č.p. 24 a 27 jsou zbytky městských hradeb. Celý systém městského opevnění z pozdního středověku je na českém území unikátní. Ze středověkých hradeb vystupuje 6 bašt, které byly jeho součástí.

Zastavení 4

V horní části náměstí byla do hradeb proražena branka, která je nástupem na druhý vycházkový okruh.

Zastavení 5

Pokračujete dál do vycházkové zóny za městem ulicí Zahradní na vyhlídku. Odtud budete mít krásný pohled na panorama Vimperka s dominantou zámku. Cesta pod vámi je bývalá hlavní cesta na Zdíkov a Kvildu. Lesík za zámkem a v okolí potůčku sloužil dříve jako obora zámeckých pánů.

Zastavení 6

Značení Vás dovede k městské nemocnici, dříve špitálu z 18. století, až ke křížové cestě.

Její součástí je dřevěný kříž, který stojí na místě, o kterém se říká, že je energeticky velmi silné.

Zastavení 7

Pokračujte po cestě k samostatně stojící předsunuté dělostřelecké baště Haselburg, která Vás přivede zpět k zámku.

Zastavení 8

První nádvoří tvoří tzv. Dolní zámek, který byl původně předhradím Horního zámku, dnes druhého nádvoří. Mezi jeho nejstarší části patří např. i přízemí gotické Vlčkovy věže ze 13. století.

Zastavení 9, 10

Jako hrad byl v 15. století přestavěn Kaplíři ze Sulevic, Rožmberkové ho později přemě- nili na renezanční zámek. Dnešní podobu mu vtiskly schwarzen- berské přestavby vyvolané požárem v roce 1857.

Zastavení 11

Po pěšině kolem informační tabule a arboreta místní lesnické školy se dostanete k nejstaršímu původně farnímu kostelu sv. Bartoloměje s cen- nými nástěnými malbami a náhrobky. Barokní kaple 14. pomocníků z roku 1708 stojí v těsné blízkosti kostela.

Zastavení 12

Po zámeckých schodech sejdete do horní části historického centra města. Tady dochází k propojení se zlatou stezkou.

Zastavení 13

K zámku se můžete vrátit pěšinou, která Vás sem přivedla nebo oklikou kolem městského hřbitova s kaplí a hrobem zakladatele Boubínského pralesa Josefa Johna. Na cestě k zámku, vedoucí kolem věže zámeckých arkád, nelze přehlédnout Černou zámeckou bránu, jedinou dochovanou z původně 4 městských bran. Dříve byla obydlená místním obuvníkem, dnes slouží k příležitostným výstavám.

Zastavení 14

Po zámeckých schodech sejdete do horní části historického centra města. Tady dochá- zí k propojení se zlatou stezkou.

Zastavení 15

Odtud je možné vidět nárožní jednopatrový dům čp. 61 - Dům U Jelena - původně gotický, později renesančně přestavěný.

Zastavení 16

Uličkou Na Baště se dostáváte do bezprostřední blízkosti náměstí, kde v ulici Inocencova stojí dva srubové domy datované do konce 18. století. Sem Vás také přivede druhý vycházkový okruh.

Zastavení 17

Kolem Steinbrenerova domu - dříve označovaného jako Dům U Slona, se ocitáte ve spodní části náměstí před hranolovou městskou věží - zvonicí.

Zastavení 18

Barokní výzdobu zvonice zničil požár v roce 1881 a úpravou v roce 1909 byly odstraněny i zbytky barokních maleb v průčelí.

Zastavení 19

Hned vedle zvonice stojí farní kostel Navštívení Panny Marie. Pochází patrně z roku 1365.

Další informace:

Aktuality

19.1.2018

ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ

Bylo téma čtvrté přednášky 9. ročníku Vimperské akademie seniorů, která se uskutečnila ve čtvrtek 18. ledna.

15.1.2018

Bázumský pohár 2018

Závod je určen pouze pro neregistrované lyžaře, pro žáky základních škol na území mikroregionu. Závod má za cíl pomoci rozvoji alpského lyžování v malých SKI areálech Šumavy s tím, že každý lyžař si tímto způsobem může vyzkoušet jízdu v závodní trati.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město