Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice

 

Výsledky voleb do osadního výboru Hrabice pro osady Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice. Volby se konaly včera tj. 13. 6. 2015 od 14 do 18 hodin v Hrabicích, volit mohly osoby trvale hlášené v těchto osadách nebo osoby vlastnící nemovitosti v katastrálním území Hrabice a Křesánov. Celkový počet oprávněných voličů byl 201, k volbám přišlo 59 osob, volební účast je 29,35 %.

Osadní výbor je navržený pětičlenný, kandidáti do výboru byli navrženi takto: dva za Hrabice - Pavel Mrázek, Radoslav Myslík. Za Křesánov Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová a za Cejsice Eva Šebestová.

Z 59 odevzdaných volebních lístků bylo 7 neplatných.

Jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů:

37   Radek Jakubů

32   Zdeňka Krýchová    

32   Pavel Mrázek

33   Radovan Myslík

38   Eva Šebestová

 

Ing. Jaroslava Martanová

starostka Vimperka

        

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku