Vznikne na vimperském hřbitově rozptylová loučka?

Rozptylová loučka na vimperském hřbitově a nové chodníky v urnovém háji. Takové plány má město Vimperk s pietním místem posledního odpočinku. „Navíc už je nutné z kapacitních důvodů rozšířit urnový háj. Rozptylová loučka na našem hřbitově chybí. Stejně tak kvalitní chodníky v urnovém háji,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí Odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk.

Město Vimperk proto zadalo vypracovat projekt, který má problémy vyřešit. Podle něj by z ušlapané a leckdy rozblácené cesty v urnovém háji měly vzniknout chodníky z kamenných odseků, tedy ze stejného materiálu, ze kterého už jsou postaveny chodníky na hřbitově. Chodníky budou kopírovat současné cesty a jednoznačně zvýší komfort těch, kdo do urnového háje přijdou.

Projekt byl již konzultován s památkáři. Ti stanovili jasná a schůdná pravidla, za kterých může projekt vzniknout. „Nový prostor pro urnový háj vznikne z části arboreta rozšířením stávajícího vjezdu do objektu ze severní strany a odstraněním ohradní zdi o délce zhruba 3,5 metru. Tím dojde k propojení se stávající plochou,“vysvětluje Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Projekt zároveň počítá s úpravou stávajícího svahu příjezdové cesty na severní straně hřbitova.„Návrh předpokládá odstranění vzrostlých stromů, jejichž stabilita je na hraně svahu, narušená a hrozí jejich vyvrácení,“ uvádí Cais. Podél příjezdové cesty ke hřbitovu je navržena kamenná opěrná zeď, její výška bude různá a bude dosahovat cca do poloviny stráně.

Tento projekt navazuje na úspěšnou opravu chodníků na hřbitově v minulém roce. „Chceme všem těm, kteří na hřbitov přijdou, ukázat, že zdejší stavební úpravy, jsou pro nás klíčovou záležitostí. Vždyť úcta k zemřelým je poslední službou, kterou těm, kteří nás předešli, prokazujeme,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Nejlepším důkazem jejich slov jsou ti, kteří na vimperský hřbitov nyní chodí. „Máme jen samé pozitivní reakce. Nové chodníky tu byly potřeba, předchozí blátivé cestičky nebyly důstojné,“ uvádí Radek Vejtasa, správce vimperského hřbitova.

nové chodníky vzniknou i na urnovém háji

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku