Z Vimperka mizí staré cedule

Městský úřad Vimperk začal odstraňovat cedule a reklamní tabule, které dlouhá léta hyzdí město. Starostka žádá obyvatele Vimperka, aby pomohli vytipovat další zbytečné cedule.

 

Během března zmizelo z Vimperka již více než třicet starých cedulí, které dělaly šumavskému městu ostudu již dlouhá léta.

„Vimperk hyzdily cedule, které vítají návštěvníky při příjezdu do města. Některé tu stály již více než 30 let. A jejich efekt byl spíše opačný. Než aby někoho vítaly, od návštěvy ho spíš odrazovaly,“ uvádí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

Postupně mizí také cedule či reklamní tabule upozorňující na již neexistující firmy, staré rezavé výlepové tabule často ještě z předrevolučních dob nebo ty, které stály na pozemcích města na černo.

Akci společně zorganizovali úředníci ze čtyř odborů Městského úřadu ve Vimperku. Některé cedule jsou již dole, leží ve skladu Městského úřadu. Některé na odstranění teprve čekají.

„Čekají nás jednání s Odborem dopravy Krajského úřadu o dalším osudu cedulí, které stojí podél silnice první třídy od Strakonic směrem na Strážný,“ uvádí Zdeněk Kuncl, z Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk, iniciátor celé akce.

Díky odstraněným cedulím se na řadě míst ve Vimperku uvolní plochy, které bude konečně možné efektně a efektivně využívat, například osázet okrasnými dřevinami.

V příštím roce chce Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk získat dotaci na výrobu a instalaci zbrusu nových, „vítacích“ cedulí. „Chceme, aby Vimperku nedělaly ostudu a vítaly turisty a návštěvníky z těch správných míst,“ říká místostarosta Jiří Cais.

Starostka Jaroslava Martanová spolu s místostarostou Jiřím Caisem žádají obyvatele Vimperka, aby v případě, že narazí na ceduli či tabuli hyzdící město, o tom informovali podatelnu MěÚ nebo pomocí emailu zdenek.kuncl@mesto.vimperk.cz Odbor školství, kultury a cestovního ruchu.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku