Datum stránky: 1.9.2014

Začala plánovaná oprava Zlatého mostu

Dne 1.09.2014 začala plánovaná oprava Zlatého mostu v ul. Pasovská ve Vimperku. Akce řeší posílení mostní konstrukce vložením ocelových nosníků.  Cílem je navýšit nostnost mostní konstrukce  tak, aby přes most mohla projíždět vozidla o celkové hmotnosti 18t ( autobusy ). Předpokládaný termín dokončení opravy je 30.09.2014.

V této lokalitě prosíme chodce a řidiče o zvýšenou opatrnost.

 

Odbor investic a údržby

Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu
Začala plánovaná oprava Zlatého mostu

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku